Subsocial Network

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

DMC “Learn & Earn” Series 1: Learn SubSocial – Earn 1000 $SMN

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dotmarketcap giới thiệu chương trình Learn & Earn mới của họ, với mục đích nâng cao hiểu biết của người dùng về các dự án khác nhau trong hệ sinh thái Polkadot.

Dự án đầu tiên tham gia chương trình Learn & Earn của họ sẽ là SubSocial – một nền tảng mở cho các mạng xã hội và thị trường phi tập trung. Thông qua chương trình, 50 người may mắn sẽ có cơ hội nhận 20 SMN/mỗi người. Tổng phần thưởng là 1000 SMN.

Thời gian diễn ra: Từ ngày 29 tháng 3 năm 2021 12:00 PM đến ngày 04 tháng 4 năm 2021 12:00 PM

Để tham gia chương trình Learn & Earn này, người dùng phải hoàn thành các nhiệm vụ sau:

Bước 1: Theo dõi SubSocial, Alex Siman trên Twitters.

Bước 2: Tham gia SubSocial Telegram Channel.

Bước 3: Tìm hiểu về SubSocial thông qua website https://subsocial.network và bài viết trên Dotmarketcap.com

Bước 4: Đăng ký và lấy địa chỉ tài khoản của bạn tại đây: https://app.subsocial.network

Hướng dẫn đăng kí tài khoản Subsocial

Buớc 5: Hoàn thành và vượt qua bài quiz để đủ điều kiện tham gia phần thưởng.

https://forms.gle/3cQB6DKU7YE7eGZL8

Điều khoản và điều kiện

1000 $SMN sẽ được chia đều cho 50 người dùng may mắn. Người thắng cuộc phải vượt qua phần quiz và hoàn thành tất cả các bước để nhận phần thưởng. Phần thưởng sẽ được gửi đến người chiến thắng sau 7 ngày.

SubSocial và DotMarketCap có quyền loại ngay lập tức bất kỳ người tham gia nào có dấu hiệu gian lận, cũng như hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc hoặc nguyên tắc theo quyết định riêng của họ.

Theo dõi các kênh của họ trên SubSocial tại:

Nguồn: DotMarketCap

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Subsocial Network

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release