Subsocial Network

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Chiến lược Crowdloan của SubSocial

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Subsocial là một nền tảng mạng xã hội phi tập trung cho phép mọi người khởi chạy các mạng xã hội và thị trường chống kiểm duyệt phi tập trung của riêng họ. Subsocial sẽ giúp bạn tạo phiên bản phi tập trung của riêng mình cho các trang web phổ biến mà họ thấy ngày nay, chẳng hạn như Medium, Twitter, Reddit, Instagram, Discourse, Patreon, OnlyFans và hơn thế nữa.

Subsocial: Mạng xã hội phi tập trung

Subsocial đang sẵn sàng tạo ra giá trị to lớn trong hệ sinh thái. Thoạt nhìn, giá trị này bắt nguồn từ việc trở thành một nền tảng để xây dựng mạng xã hội, thay thế những thứ như Twitter, Reddit và Medium. Điều này sẽ đúng phần nào nếu Subsocial khởi chạy như một chain độc lập.

Subsocial có thể sử dụng XCMP để giao tiếp với tất cả các parachains khác trên Kusama, điều này sẽ cho phép dự án tạo ra các tích hợp tính năng tuyệt vời, như:

  • Tích hợp với Karura để
   • Sử dụng DEX của họ để swap SUB và các social token, hoặc thế chấp chúng
   • LSUB –  liquid staking
  • Tích hợp với Moonriver để cho phép sử dụng social token trong DeFi trên Moonriver.
  • Tích hợp với KILT để
   • Mang các giải pháp nhận dạng cho Subsocial
   • Cho phép quản trị one-vote-per-person
   • Cung cấp một layer xã hội cho các Attester và Claimer quyền sở hữu trên mạng KILT, hoàn chỉnh với on-chain reputation
  • Tích hợp với Basilisk để sử dụng Liquidity Bootstrapping Pools để khởi chạy SUB hoặc social token.
  • Tích hợp với Bit.Country Pioneer để cung cấp một xã hội có tổ chức cho quản trị metaverse
  • Tích hợp với Zeitgeist để
   • Cung cấp mô hình quản trị tương lai cho bất kỳ lĩnh vực nào trên Subsocial
   • Cho phép nhận xét về các thị trường dự đoán
   • Tạo thị trường để dự đoán số lượt thích hoặc nhận xét mà một bài đăng sẽ nhận được

Subsocial đặt mục tiêu tạo ra càng nhiều giá trị cho hệ sinh thái càng tốt. Nhưng để đạt được điều này, Subsocial sẽ phải trở thành một parachain trên Kusama.

Chiến lược crowdloan của Subsocial trên Kusama

Thay vì chuyển đổi betanet hiện tại thành một mạng chính parachain, Subsocial sẽ tiếp tục nó như một chain độc lập, đồng thời khởi chạy một chain khác dưới dạng parachain, mà chúng tôi gọi là SubsocialX (X đại diện cho bản chất thử nghiệm, khám phá và cross-chain của dự án).

SubsocialX sẽ được sử dụng nhiều hơn cho Social Finance và tích hợp nhiều dự án, như đã đề cập ở trên, trong khi Subsocial chính sẽ được sử dụng cho mạng xã hội. Một cầu nối giữa hai chain sẽ được tạo và $SUB sẽ được sử dụng cho cả hai chain.

Subsocial dành 16.5% tổng cung (16,500,000 $SUB) làm phần thưởng cho những người tham gia crowdloan. Trong đó, 15,000,000 $SUB làm phần thưởng cơ bản, 1,500,000 $SUB là phần thưởng giởi thiệu.

Subsocial sẽ đặt hardcap cho crowdloan là 100,000 $KSM, tức là người tham gia sẽ nhận được ít nhất 150 $SUB với 1 $KSM, và có thể cao hơn nếu Subsocial crowdloan không đạt được hardcap. Ví dụ: nếu Subsocial giành chiến thắng với đúng 50.000 KSM được đóng góp, những người đóng góp sẽ nhận được 300 SUB cho mỗi KSM.

Những người đóng góp cũng sẽ nhận được một mã giới thiệu duy nhất cho tài khoản của họ. Bất kỳ đóng góp nào được thực hiện bằng mã giới thiệu này sẽ cung cấp thêm 15 SUB cho mỗi KSM được đóng góp. 15 token này sẽ được chia đều cho hai bên – cả người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ nhận được thêm 7,5 SUB cho mỗi KSM được đóng góp.

Khi token được phân phối, 20% phần thưởng huy động vốn từ crowdloan sẽ có sẵn ngay lập tức. 80% còn lại sẽ được vesting trong suốt thời gian thuê vị trí parachain (lên đến 48 tuần).

Thông tin về tokenmonics

 • 16,5% tổng nguồn cung được phân bổ cho phần thưởng crowdloan.
 • 10% dành cho Subsocial Foundation, việc marketing và các sự kiện như Hackathons.
 • Toàn bộ phân bổ Kho bạc sẽ được mở khóa ngay từ đầu, nhưng những mã thông báo này sẽ không thực sự được lưu hành. Điều này khiến Subsocial có nguồn cung lưu hành bắt đầu là 6,9% và 45% sau 12 tháng.
Lịch trình phân phối token

Cách thức tham gia

Người dùng có thể tham gia crowdloan thông qua các cách sau:

Website crowdloan chính thức của Subsocial

Sub.id

Nếu bạn truy cập Sub.ID và tham gia crowdloan của Subsocial, bạn sẽ được đưa đến trang tài crowdloan của Subsocial với phần thưởng đặc biệt: bạn sẽ nhận được toàn bộ tiền thưởng giới thiệu,nghĩa là bạn sẽ nhận được thêm 15 SUB cho mỗi KSM mà bạn đóng góp.

DotMarketCap

Video hướng dẫn

Polkadot.js

Video hướng dẫn

Nguồn: Subsocial

Subsocial Commnutiy

Website | Twitter | Telegram | Subsocial

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Subsocial Network

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release