Cyclos

Issue Price
$0.35
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Chi tiết sự kiện mint NFT Le Cougar Clique trên Cyclos

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TL;DR

 • 10.000 NFT Cougars có sẵn để mua vào lúc 7:00 PM ngày 9/12.
 • Tất cả số tiền bán được sẽ được chuyển đến các pool thanh khoản khởi động trên Cyclos và tài trợ cho các dự án xây dựng trên nền tảng
 • 25% phí CycloSwap và 15% royalty fees để mua lại và burn Cougars
 • 100.000 $CYS (0,1% tổng nguồn cung, từ số tiền ban đầu được dành cho marketing) sẽ được sử dụng trong suốt 1 năm để đóng góp cho Cougar Cull, hoặc khoảng 2000 $CYS mỗi tuần.

Le Cougar Clique là gì ?

Le Cougar Clique là bộ sưu tập NFT đầu tiên có cơ chế lắp sẵn gắn với nền tảng DeFi Cyclos.

Khi Cyclos chuẩn bị ra mắt mạng chính và tìm cách nhanh chóng mở rộng quy mô số lượng dự án được tích hợp trực tiếp trên giao thức thanh khoản tập trung, đội ngũ đã nghiên cứu nhiều cách khác nhau tập trung vào cộng đồng để giúp mở rộng hệ sinh thái của Cyclos. Mọi dự án đều phải đối mặt với các câu hỏi liên quan đến các vấn đề thực tế như:

 • Làm thế nào để dự án mở rộng cơ sở người dùng ?
 • Làm thế nào để dự án khởi động thanh khoản?
 • Làm cách nào để dự án khuyến khích các đội ngũ tài năng khác xây dựng dựa trên sản phẩm của mình?

Đội ngũ của Cyclos đã sử dụng sức mạnh của NFT để giúp giải quyết những câu hỏi này.  NFT là một công cụ có giá trị để làm cho người nắm giữ cảm thấy họ thuộc về một cộng đồng. Tuy nhiên, Cyclos thấy ít ví dụ về các dự án hiện có trong lĩnh vực DeFi tận dụng tối đa sức mạnh này để xây dựng cộng đồng và mở rộng quy mô sản phẩm của họ.

Bộ sưu tập Le Cougar Clique

Bộ sưu tập Le Cougar Clique gồm 10.000 NFT, là những NFT đầu tiên tạo cầu nối giữa lĩnh vực NFT và DeFi. Đội ngũ Cyclos đã hoàn thành bộp sưu tập với những yếu tố sau:

 • 25% phí CycloSwap và 15% royalty fees dành cho việc mua và đốt của sàn (hiện được đặt hàng tuần – việc này sẽ được tiến hành thủ công trước và tự động hóa sau đó)
 • 25% royalty fees được sử dụng để mua token CYS từ thị trường và khóa trong pool CYS-USDC.
 • 10% royalty fees sẽ đóng góp vào tài trợ cho các dự án xây dựng trên đỉnh Cyclos.
 • 25% royalty fees sẽ được chuyển đến kho bạc Cougar Den DAO
 • 25% còn lại sẽ được chia tương ứng: 15% cho dự án đối tác là Solatars và 10% cho các đối tác marketing về Cyclos & Le Cougar Clique.
 • Các dự án nhận được tài trợ từ Le Cougar Clique sẽ phát một phần nguồn cung cấp token của họ cho những người nắm giữ Cougar.

Thiết kế

Cougarnomics được thiết kế để tạo ra một chu kỳ gia tăng giá trị hiệu quả cho cả người nắm giữ token Cougar và CYS . Những người nắm giữ Cougar được khuyến khích tự mình sử dụng CycloSwap và khuyến khích những người khác làm như vậy, vì phí từ hoán đổi góp phần làm giảm số lượng Cougar trên thị trường và hỗ trợ giá sàn. Nói cách khác, doanh thu từ CycloSwap mang lại lợi ích cho những người nắm giữ Cougar.

Hơn nữa, càng nhiều Cougars được giao dịch, thì càng có nhiều token CYS được mua từ thị trường và bị khóa trong các pool thanh khoản , vì lợi ích của những người nắm giữ CYS. Điều này có hai tác dụng mong muốn:

 1. Tạo ra nhu cầu thị trường đối với token $CYS
 2. Cung cấp tính thanh khoản cho các pool của Cyclos đóng vai trò tích cực để giúp khởi động sản phẩm cốt lõi và hỗ trợ cơ sở người dùng ngày càng tăng.

Mint NFT Le Cougar Clique sẽ được bắt đầu vào lúc 7:00 PM ngày 9/12, hướng dẫn mint xem tại bài viết sau:

Hướng dẫn mint NFT Le Cougar Clique

Nguồn: Cyclos

Cyclos Community

Website | Telegram | Twitter

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Cyclos

Issue Price
$0.35
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release