Các thuật ngữ giao dịch quan trọng trên sàn FTX

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sàn FTX thuộc top 2 sàn giao dịch phái sinh tiền mã hoá có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới. Một số thuật ngữ sử dụng khi đặt lệnh trên sàn FTX đang được quan tâm như Only Reduce (Chỉ giảm), POST, ICO, các kiểu lệnh.

Tuỳ chọn Only Reduce là gì?

Bằng cách chọn tùy chọn Chỉ Giảm (Only Reduce) với các lệnh giới hạn của bạn, nhà giao dịch có thể đảm bảo lệnh giới hạn được đặt để kiếm lợi nhuận sẽ không bị vô tình thực hiện bằng một vị thế mới với hướng ngược lại trong trường hợp vị trí hiện tại đã bị đóng / dừng / thanh lý.

Ví dụ Only Reduce

Nhà giao dịch A hiện đang giữ các hợp đồng Mua 1.000 BTCUSD dài với giá 5.000 USD và cũng đặt lệnh dừng lỗ ở mức 4.800 USD. Ngoài ra, Trader A cũng muốn đặt lệnh chốt lời / chốt lãi một phần với giá giới hạn được đặt ở mức 5200 USD. Sau đây là 2 ví dụ về Trader A đặt lợi nhuận và không chọn tùy chọn đơn hàng Chỉ Giảm:

Không có tùy chọn Chỉ Giảm
Nếu Giá giao dịch cuối cùng kích hoạt lệnh dừng lỗ trước tiên và sau đó tiếp tục tăng trở lại 5.200 USD, lệnh giới hạn lợi nhuận trước đó có thể sẽ được thực hiện, khiến nhà giao dịch mở một vị thế Bán không mong muốn ở mức 5200 USD.

Thực hiện tùy chọn Chỉ Giảm
Nếu Giá giao dịch cuối cùng kích hoạt lệnh dừng lỗ trước tiên, lệnh giới hạn lợi nhuận tương ứng ở mức 5200 USD sẽ tự động bị hủy, do đó đảm bảo không thực hiện để ngăn chặn việc mở các vị trí ngoài ý muốn trong tương lai.

Tuỳ chọn POST và IOC là gì?

Khi bạn sử dụng kiểu lệnh Limit Order sẽ có thêm tuỳ chọn POST và IOC. Tuỳ chọn POST hay còn gọi là đặt hàng sau, chỉ được sử dụng bởi các nhà giao dịch muốn thực hiện lệnh mua/bán khi lệnh giới hạn này được lấp đầy. Với tuỳ chọn POST, người đặt lệnh tạo nên tính thanh khoản cho thị trường, lệnh sẽ được ghi vào Order Book mà không thực thi ngay. Chính vì thế, người chơi thực hiện tuỳ chọn POST sẽ không bị tính phí taker, chỉ tính phí maker.

Ví dụ POST: Thị trường BTC/USDT đang giao dịch ở mức giá 10,760. Trader A đặt lệnh Limit Order và chọn tuỳ chỉnh POST cho cặp giao dịch này là 10,750. Lệnh này sẽ được ghi vào Order Book như thông thường. Nhưng nếu cũng với lệnh trên, bạn để mức giá mua là 10,765 thì hệ thống sẽ báo lỗi.

IOC (Immediate or cancel) là lệnh giao dịch thực thi ngay hoặc huỷ tức thì, là lệnh ngược lại của POST, chính vì vậy bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 tuỳ chọn POST hoặc IOC.

Ví dụ IOC: Cùng với tình hình thị trường ở ví dụ POST ở trên, nếu bạn xét mức giá gần với giá 10,760$ (có độ lệch +-100$, tức 10,660$ – 10,860$)), lệnh sẽ được thực thi. Còn nằm ngoài khoảng trên, hệ thống sẽ báo lỗi.

Tuỳ chọn Retry là gì?

FTX cung cấp khả năng thử lại tất cả các đơn đặt hàng kích hoạt thị trường (Dừng lỗ, chốt lãi và dừng giao dịch) cho đến khi chúng được lấp đầy.

Khi lệnh kích hoạt được kích hoạt, lệnh có thể bị lỗi: tài khoản có thể không có đủ biên độ, biên độ giá trong các động thái thị trường sắc nét có thể ngăn lệnh thị trường khớp với các lệnh khác, v.v. Trong những trường hợp này, có thể tốt hơn là thử lại gửi lệnh đã kích hoạt cho đến khi kích thước tổng thể kích hoạt tổng thể của chúng được lấp đầy.

Các kích hoạt đã thử lại sẽ chỉ được gửi khi các điều kiện tiêu chuẩn xung quanh giá đánh dấu (mark price) và giá kích hoạt (trigger price) khớp nhau.

Tham khảo thêm về các tuỳ chọn trên FTX.

Các loại lệnh trên FTX

Trên FTX có 7 loại lệnh: Limit Order, Market Order, Stop Market, Stop Limit, Trailing Stop, Take Profit và Take Profit Limit. Trong đó, Stop-loss limit, Stop-loss market, Trailing stop, Take profit, và Take Profit limit  là các lệnh nâng cao trên FTX.

Danh sách các kiểu lệnh và tuỳ chọn cho phép trên sàn FTX (Cập nhât: 21/02/2020)

Order Type Chỉ Giảm (Reduce Only) Retry POST IOC
Limit Order x   x x
Market Order x      
Stop Market x x    
Stop Limit x      
Trailing Stop x x    
Take Profit   x x    
Take Profit Limit x      

Market Order là gì?

Lệnh thị trường là một lệnh thực thi ngay, tự động gom đủ số lượng với các mức giá cận kề giá đang giao dịch nhất trên sổ đặt hàng (Order Book).

Ví dụ: Nhìn vào hình trên, bạn đang thực hiện lệnh Market Order với thị trường BTC-PERP với số lượng là 50 BTC thì hệ thống sẽ gom đủ 4 BTC cho bạn với số lượng như sau: (19,6692 BTC ở giá 9707,75USD + 9,1750 BTC ở giá 9,706,00 USD +… ) cho tới khi đủ 50 BTC.

Limit Order là gì?

Lệnh giới hạn (Limit Order) là một lệnh được gửi sẽ mua / bán tới một mức giá nhất định.

Chẳng hạn, nếu Trader A gửi một lệnh mua limit order BTC-PERP ở giá $9,721.75, điều đó có nghĩa là Trader A sẵn sàng trả tới $9,721.75 cho BTC. Đơn đặt hàng của Trader A sẽ giao dịch với bất kỳ các lệnh đang bán trên Order Book thoả mãn mức giá Trader A sẵn sàng mua. Đơn đặt hàng của Trader A có thể bị đẩy xuống phía dưới nếu chưa được thực thi mà có một người khác đặt đơn hàng giá cao hơn (ví dụ ở trên có tới 6 mức giá đặt mua có mức cao hơn của Trader A) và chưa được thực thi lệnh.

Stop – Dừng lỗ (Stop Limit và Stop Market) là gì?

Khi tạo lệnh dừng lỗ, bạn nhập trực tiếp giá kích hoạt mong muốn. Nếu bạn đang mua, đơn hàng sẽ được gửi khi giá thị trường vượt quá giá kích hoạt của bạn. Nếu bạn đang bán, đơn hàng sẽ được gửi khi giá thị trường giảm xuống dưới giá kích hoạt của bạn.

Ví dụ: BTC-PERP đang giao dịch ở mức 10.000 đô la. Bạn nhập lệnh dừng lỗ mua với giá kích hoạt là $ 10,5 và size 5. Khi thị trường tăng lên $ 10,5, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ được kích hoạt và FTX sẽ biến nó thành lệnh mua 5 BTC-PERP.

Nó sẽ được gửi dưới dạng lệnh thị trường (Market Order) nếu bạn chọn Dừng thị trường. Nếu không, nó sẽ được gửi dưới dạng một lệnh giới hạn (Limit Order) ở mức giá giới hạn.

Take profit (Limit and Market) là gì?

Giống như đối với lệnh Dừng lỗ (Stop Order), bạn nhập trực tiếp giá kích hoạt khi tạo lệnh Chốt lời. Nếu bạn đang mua, đơn đặt hàng sẽ được gửi khi giá thị trường giảm xuống dưới giá kích hoạt của bạn. Nếu bạn đang bán, đơn hàng sẽ được gửi khi giá thị trường vượt quá giá kích hoạt của bạn.

Ví dụ: BTC-PERP đang giao dịch ở mức 10.000 đô la. Bạn nhập lệnh mua Lợi nhuận với giá kích hoạt là 9.500 đô la và kích thước 5. Khi thị trường giảm xuống còn 9.500 đô la, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ được kích hoạt và FTX sẽ biến nó thành lệnh mua 5 BTC-PERP.

Nó sẽ được gửi dưới dạng lệnh thị trường nếu bạn chọn Kiếm lợi nhuận. Mặt khác, nếu bạn chọn Giới hạn lợi nhuận, nó sẽ được gửi dưới dạng lệnh giới hạn ở mức giá giới hạn.

Trailing Stop là gì?

Giá kích hoạt của một lệnh dừng di chuyển theo giá thị trường. Thay vì trực tiếp cung cấp giá kích hoạt, bạn đưa ra một giá trị đường mòn (trail value).

Giả sử bạn đang mua. Nếu giá thị trường tăng lên theo giá trị đường mòn, đơn đặt hàng của bạn sẽ kích hoạt. Nếu giá thị trường di chuyển xuống qua điểm thấp nhất được nhìn thấy kể từ khi bạn nhập đơn đặt hàng, thì nó sẽ chỉ kích hoạt nếu giá tăng lên theo giá trị đường mòn từ điểm thấp nhất mới đó.

Nếu bạn đang bán, giá trị đường mòn phải âm.

Ví dụ: BTC-PERP đang giao dịch ở mức 10.000 đô la. Bạn nhập một lệnh dừng lỗ mua với giá trị theo dõi 10 và kích thước 5. Miễn là giá thị trường không bao giờ giảm xuống dưới 10.000 đô la, giá kích hoạt của đơn đặt hàng là 10.010 đô la. Nếu BTC-PERP giảm xuống $ 9.998, thì giá kích hoạt sẽ theo nó xuống còn $ 10.008. Nếu BTC-PERP chuyển lên tới $ 10.008, đơn đặt hàng của bạn sẽ kích hoạt và đơn đặt hàng thị trường mua cho kích thước 5 sẽ được gửi.

Nguồn: Vic.News
Group giao lưu và thảo luận: https://www.fb.com/groups/BinanciansVietnam

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại