Issue Price
$0.15
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Binance khởi chạy chương trình phần thưởng 120.000$ BNB khi stake tại PancakeSwap

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Binance phối hợp với PancakeSwap tung ra quỹ thưởng BNB trị giá 120.000$ để hỗ trợ thêm cho sự phát triển của Binance Smart Chain.

Thời gian: 20:00 ngày 27/11/2020 – 20:00 ngày 27/12/2020

Phần thưởng 100.000$ BNB được FARM trên PancakeSwap thông qua Binance Smart Chain

Binance sẽ dành 100.000$ BNB để FARM trên Syrup Pool của PancakeSwap trong suốt thời gian hoạt động bằng cách sử dụng CAKE token.

Người dùng Binance Smart Chain cũng sẽ có thể stake BNB để kiếm CAKE token từ quỹ phần thưởng 120.000$.

Kiếm CAKE token thông qua 3 bước:

Bước 1: Tạo ví Binance Smart Chain 

Ở phần này, tôi sẽ chọn ví Trustwallet để thực hiện. Xem thêm bài viết bên dưới để biết cách sử dụng Binance Smart Chain với Trustwallet

Hướng dẫn thiết lập và sử dụng Binance Smart Chain trên Trust Wallet

Bước 2: Nạp BNB-BEP20 vào ví Binance Smart Chain của bạn bằng cách rút BNB từ tài khoản Binance của bạn dưới dạng BNB-BEP20 về ví Binance Smart Chain

Rút BNB-BEP20 để stake trên pankeswap - syndicator

Hoặc bạn có thể swap trực tiếp BNB nằm ở ví Trustwallet từ Binance Chain sang Binance Smart Chain

Swap Binance chain sang Binance Smart Chain

Bước 3: Stake BNB và kiếm CAKE token (Bạn có thể hủy stake bất cứ lúc nào)

Truy cập syrup pool và kết nối ví. Sau đó tìm kiếm “CAKE pool” có tag Binance (xem hình bên dưới)

pool stake BNB trên Pankeswap - syndicator

Xin lưu ý – Sẽ có giới hạn stake BNB tối đa là 10 BNB cho mỗi người dùng Binance. Những người dùng bị phát hiện cố tình tạo nhiều ví Binance Smart Chain cho hoạt động này sẽ bị đưa vào danh sách đen và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào.

Airdrop 20.000$ cho người dùng tham gia

Cũng sẽ có một nhóm giải thưởng bổ sung trị giá 20.000$ BNB sẽ được chia đều giữa các ví Binance Smart Chain của tất cả người dùng stake BNB để kiếm CAKE token trong thời gian hoạt động.

Điều khoản và điều kiện

  • Mỗi người chỉ được stake tối đa 10 BNB
  • Những người dùng bị phát hiện cố tình tạo nhiều ví Binance Smart Chain cho hoạt động này sẽ bị đưa vào danh sách đen và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào.
  • Phần thưởng 20.000$ BNB sẽ được phân phối đến ví Binance Smart Chain của người tham gia có điều kiện trong vòng 14 ngày khi hoạt động kết thúc.
  • Binance bảo lưu quyền loại bỏ những người dùng được cho là gian lận.
  • Binance có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ Hoạt động hoặc Quy tắc Hoạt động nào theo quyết định riêng của họ.

Nguồn: Binance

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Issue Price
$0.15
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release