Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Arbitrum Odyssey Week 2

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

GMX Arbitrum Odyssey sẽ diễn ra trong tuần này! Bài này sẽ hướng dẫn cách tham gia GMX Arbitrum Odyssey.

Ở bài trước Syndicator đã hướng dẫn các bạn bước đầu làm quen với layer 2 Arbitrum. Bạn đọc có thể đọc lại bài ở đây.

Hướng dẫn chuyển ETH đến Arbitrum Network

GMX Arbitrum Odyssey

Arbitrum Odyssey được tổ chức bởi https://offchainlabs.com/ để giới thiệu hệ sinh thái Arbitrum thông qua một loạt các hoạt động, với giải thưởng cho tất cả những người tham gia.

GMX sẽ được ra mắt trong tuần này trên Arbitrum Odyssey. Để nhận được NFT Arbi-Verse https://galaxy.eco/arbitrum/ độc ​​quyền, người tham gia sẽ cần phải hoàn thành cả ba nhiệm vụ sau trên nền tảng GMX:

Các nhiệm vụ phải được thực hiện trên mạng Arbitrum, bạn sẽ chỉ cần vài phút để hoàn thành cả ba trong thời gian từ 00:00 sáng ngày 29/6/2022 đến ngày 11:59 ngày 5/7/2022 (giờ VN) và kiếm phần thưởng của mình.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về giao dịch furture và swap tại đây: https://gmxio.gitbook.io/gmx/trading

Để mint GLP – token của nhà cung cấp thanh khoản của Nền tảng GMX – vui lòng xem: https://gmxio.gitbook.io/gmx/glp. Thuật ngữ được sử dụng trên một số trang là mua GLP, điều này cũng giống như đúc GLP.

Những người tham gia đã hoàn thành cả ba nhiệm vụ sẽ có thể claim NFT tại https://galaxy.eco/arbitrum/ từ ngày 00:00 ngày 6/7/2022 đến ngày 11:59 ngày 23/8/2022 (giờ VN).

Yield Protocol Arbitrum Odyssey

Yield Protocol là một thị trường cho vay và cho vay lãi suất cố định có thế chấp. Yield Protocol đi tiên phong trong việc cấu trúc các khoản vay lãi suất cố định dưới token ERC-20 thanh khoản và phát triển AMM (YieldSpace) mới để giao dịch các khoản vay được mã hóa. Giao thức lợi nhuận đã ra mắt Phiên bản 2 vào tháng 10 năm 2021 và đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng ổn định không khuyến khích trong TVL của giao thức đạt gần 30 triệu đô la.

Yield Protocol đã trải qua quá trình đánh giá mã rộng rãi và kiểm tra bảo mật bởi Trail of Bits, một số cuộc thi CodeArena và có số tiền thưởng 500.000 USDC đang hoạt động thông qua Immunefi.

Yield Protocol  Arbitrum Odyssey Tasks

  • Cho vay ≥ $50 với  bất kỳ chuỗi kỳ hạn nào
  • Add LP  ≥ $50 cho bất kỳ tài sản nào
  • Vay ≥ $100 tài sản bằng cách sử dụng tài sản thế chấp được hỗ trợ cho bất kỳ chuỗi ngày đáo hạn nào

Để bắt đầu những nhiệm vụ này, hãy truy cập app.yieldprotocol.com

Người dùng chỉ cần hoàn thành 1 trong 3 nhiệm vụ để đủ điều kiện nhận NFT. 

Nhiệm vụ đơn giản nhất để hoàn thành là “cho vay”.

Lưu ý: 

Không có khoảng thời gian bắt buộc với lệnh cho vay hoặc vay của bạn. Người dùng có thể tự do gửi và rút tài sản của mình bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, việc đóng một số lệnh của bạn sớm có thể dẫn đến trượt giá. Việc vay mượn tài sản của bạn sẽ phải chịu lãi suất.

Thời gian sự kiện: 00:00 sáng ngày 29/6/2022 đến ngày 11:59 ngày 5/7/2022 (giờ VN) 

Claim NFT tại: https://galaxy.eco/arbitrum/campaign/GCaigUt9HD

Nguồn: https://twitter.com/arbitrum

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release