Hướng dẫn chuyển ETH đến Arbitrum Network

Được phát triển bởi Offchain Labs, Arbitrum Network là công nghệ Rollup Layer 2 (L2) cung cấp tốc độ cao cho các giao dịch trên mạng Ethereum.