Tháng Tám 23, 2019

Syndicator Issue 1 – SSIF (BNB Coin)

Đã 2 năm kể từ khi sàn giao dịch Binance bắt đầu ICO (Initial Coin Offering), Binance đã trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới.