Subsocial: Mạng xã hội phi tập trung

Bối cảnh Facebook đã là cái tên quá đỗi quen thuộc với hàng triệu triệu người dùng trên khắp thế giới. Chính nhờ Facebook, mà khái niệm của người dùng đã thay đổi. Từ gửi nhận tin nhắn trên mạng điện thoại, thì giờ đây đã chuyển sang gửi nhận tin nhắn bằng các ứng … Đọc tiếp Subsocial: Mạng xã hội phi tập trung