stafiStafi
$ 0.358594
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

StaFi – Giao thức mở thanh khoản cho tài sản được stake

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Thông thường khi stake token trên các nền tảng staking khác các token đã được stake sẽ bị hệ thống khóa trong một khoảng thời gian nhất định để nhận thưởng từ nền tảng đó. Mặc dù chủ sở hữu token có thể bắt đầu mở khóa bất kỳ lúc nào, nhưng các token sẽ vẫn không thể giao dịch được trong thời gian mở khóa. Điều đó có nghĩa là, người nắm giữ vẫn không thể tránh được rủi ro biến động giá trị của token ở giai đoạn đó. Do đó, StaFi quyết tâm tạo ra một giao thức phi tập trung cung cấp tính thanh khoản, có thể làm cho các tài sản bị khóa lưu thông tự do. Bằng cách này, tính thanh khoản được đảm bảo bằng cách phát hành rToken (token thưởng) trong khi các token ban đầu được stake vào chuỗi vẫn không thay đổi để giữ cho hệ thống an toàn.

StaFi là gì ?

StaFi là giao thức phi tập trung đầu tiên mở khóa thanh khoản của tài sản được stake. StaFi nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn giữa bảo mật Mainnet và thanh khoản token trong sự đồng thuận của PoS. Các chủ sở hữu token đang stake thông qua các hợp đồng staking được xây dựng trong giao thức StaFi, và sau đó nhận được các token thay thế (rToken, chẳng hạn như rXTZ, rAtom, rDot, v.v.), rTokens có thể giao dịch và nó có thể nhận được phần thưởng staking từ chuỗi ban đầu cùng một lúc. 

StaFi là tên viết tắt kết hợp của Staking+Finance. Là một giao thức phi tập trung được xây dựng với Substrate. Contract layer bao gồm nhiều hợp đồng staking và application layer chủ yếu là nền tảng giao dịch của rTokens.

Mục tiêu chính

Stafi cung cấp một giải pháp bảo mật để giải quyết xung đột giữa bảo mật của Mainnet và tính thanh khoản của token trong mô hình Staking. Người nắm giữ token nhận được tài sản ngoại quan có giá trị tương đương với token bằng cách stake để đổi lấy rTokens tương đương. 

Ví dụ: nếu người dùng stake 1 XTZ, họ sẽ nhận được rXTZ (phần thưởng XTZ) tương đương với token ban đầu. rXTZ. rXTZ có thể được giao dịch trên thị trường tài sản ngoại quan dựa trên StaFi Protocol. 

rToken

rToken là một token có thể đổi được cho các tài sản được stake được phát hành bởi giao thức StaFi và có thể giao dịch, cho vay hoặc mượn ở nhiều địa điểm khác nhau. Bất cứ khi nào người dùng stake token gốc thông qua Staking Contract có liên quan, một lượng rTokens nhất định sẽ được phát hành cho mỗi số lượng token gốc được stake trong Staking Contract và tỷ giá hối đoái theo thời gian thực cho rToken. Tỷ giá hối đoái cho rToken sẽ dần dần tăng lên, khi phần thưởng stake cho token gốc đó tích lũy và số lượng token gốc có thể được đổi.

Các tính năng của rToken

 • Tăng tỷ lệ
 • Yield-generating
 • Giao dịch
 • Không bị khóa
 • Có thể đổi trả
 • Fungible

Cách để sở hữu rToken

Có 2 cách để sở hữu rToken:

 • Stake token gốc thông qua Staking Contract của StaFi: rTokens sẽ được tạo và gửi đến địa chỉ ví được chỉ định của người dùng theo số lượng token gốc mà người dùng stake (Qs) và tỷ giá hối đoái của rToken (Cr).
 • Nhận rToken trên Uniswap hoặc các sàn giao dịch khác.

Các trường hợp sử dụng rToken

 • Phân phối phần thưởng stake – người nắm giữ rToken nhận được phần thưởng stake 1: 1 cho token ban đầu.
 • Giao dịch – rTokens có thể được giao dịch trên StaFi và các sàn giao dịch khác.
 • Cho vay – rTokens có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp trên các nền tảng cho vay để vay ETH hoặc USDT.
 • Bảo hiểm – StaFi sẽ khám phá các dịch vụ bảo hiểm cho các trình xác nhận ban đầu của rTokens để bảo đảm chống lại tổn thất do chém
 • Đổi token – chỉ những người nắm giữ rToken mới có thể mở khóa token ban đầu

StaFI token

$FIS là token gốc của Stafi với đợt phát hành ban đầu gồm có 100.000.000 $FIS. $FIS có 3 ứng dụng: phí Gas Tx, Stake và lưu trữ giá trị.

 • Làm phí gas cho mạng lưới: $FIS được tính phí trong hệ thống sẽ được phân phối cho những người xác nhận (Validators) và kho của Giao thức (Protocol Treasury) với tỷ lệ phân phối có thể được điều chỉnh bằng các tham số liên quan. Việc $FIS được sử dụng như phí gas này vừa là động lực cho các Validator vừa ngăn chặn spam trên mạng lưới.
 • Staking: Stafi sử dụng cơ chế đồng thuận NPoS. Các Validator cần stake FIS để tham gia mạng lưới đồng thuận Stafi và những người đề cử (nominator) muốn nhận được phần thưởng cũng cần staking FIS để đề cử (nominator là những người bầu chọn ra Validator và được phân phối lại phần thưởng từ Validator đó).
 • FIS là một phương tiện để lưu trữ giá trị trong hệ thống Stafi (chủ yếu cung cấp giá trị cho thanh khoản của rToken). Các hợp đồng staking của Stafi không chỉ cung cấp dịch vụ Staking cho Stakers, mà còn đảm bảo tính thanh khoản. Phí dịch vụ sẽ được tính theo giao thức Stafi từ người dùng đến giá trị đến mạng Stafi. 

Roadmap

Đội ngũ

Về StaFi

Website | Twitter | Telegram

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

stafiStafi
$ 0.358594
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release