Skyrim Finance

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Skyrim Finance – Giao thức đa chuỗi cho thị trường tài chính phi tập trung

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TL;DR

 • Skyrim Finance là giao thức tài chính có cấu trúc phân cấp đa cấp đầu tiên cho các sản phẩm DeFi lãi suất cố định và lãi suất đòn bẩy. Mục tiêu chính của Skyrim Finance là xây dựng Robo-Advisor của hệ sinh thái DeFi.
 • Thị trường DeFi bao gồm hai kiểu nhà đầu tư DeFi
  • APY tỷ lệ cố định.
  • APY đòn bẩy.
 • Những tính năng của Skyrim Finance
  • Nhiều sản phẩm tài chính có cấu trúc.
  • Khả năng tương tác thông qua NFT.
  • Tự phát triển và dựa vào cộng đồng.
  • Được xây dựng trên ETH, BSC và Polkadot.
 • Các sản phẩm của Skyrim Finance
  • Fixed-rate Yield Vaults
  • Leveraged Yield Farming
  • Auto Liquidation Tools
  • Orderbook Optimization for AMM
 • dTRANCHE: Fixed-rate Vaults là sản phẩm đầu tiên mà Skyrim Finance đang xây dựng. Mục đích của dTRANCHE là đáp ứng nhu cầu tài chính hoặc sở thích rủi ro khác nhau của các nhà đầu tư. Quy trình làm việc bao gồm năm thành phần chính: Collateral Deposit/Withdraw (Deposit/Withdraw), Yield Tokenization (Invest), Vault of Yield (Vault). Yield Clearing Process (Settlement)Liquidity Pool Reward (Pool).
 • Hệ thống token của Skyrim Finance gồm 2 loại token: $SKYRIM (token tiện ích) và $TRANCHE (token quản trị).
 • Các tiện ích của Skyrim token:
  • Khai thác tính thanh khoản và phần thưởng.
  • Khuyến khích cho các sản phẩm sáng tạo.
  • Tài trợ cho các nhà phát triển trong tương lai.

Skyrim Finance là gì ?

Skyrim Finance là giao thức tài chính có cấu trúc phân cấp đa cấp đầu tiên cho các sản phẩm DeFi lãi suất cố định và lãi suất đòn bẩy. Mục tiêu chính của Skyrim Finance là xây dựng Robo-Advisor của hệ sinh thái DeFi. 

Thị trường DeFi bao gồm hai kiểu nhà đầu tư DeFi. Skyrim Finance mong muốn tạo ra một sản phẩm kết hợp phù hợp giữa hai thị trường mục tiêu này, để những người tham gia có thể có một cách tiếp cận phòng ngừa rủi ro một lần chạm tới DeFi.

 • APY tỷ lệ cố định: Có nhiều chủ sở hữu tiền mã hóa đang tìm kiếm APY tỷ giá cố định mà không có rủi ro tiêu chuẩn.
 • APY đòn bẩy: Có nhiều yield farmers đang tìm kiếm APY canh tác năng suất cao hơn với đòn bẩy cao.

Mục tiêu của Skyrim Finance là giúp các nhà đầu tư thuộc các profile khác nhau có lợi tức đã được điều chỉnh theo rủi ro thông qua các sản phẩm DeFi lãi suất cố định và lãi suất đòn bẩy.

Những tính năng nổi bật của Skyrim

Nhiều sản phẩm tài chính có cấu trúc: Skyrim Finance là một hệ sinh thái của các sản phẩm DeFi với lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro. Chúng tôi sẽ sử dụng vô số chiến lược để tối ưu hóa năng suất thông qua cả hầm APY cố định và cơ hội yield farming.

Khả năng tương tác thông qua NFT: Skyrim Finance đại diện cho các khoản tiền gửi và trái phiếu sử dụng NFT tiêu chuẩn ERC-721 (non-fungible tokens). Điều này có nghĩa là người dùng có thể chuyển tài sản của họ giữa các tài khoản và cũng có thể bọc token để thêm vào bộ tính năng.

Tự phát triển và dựa vào cộng đồng: Chủ sở hữu token có thể đề xuất và bỏ phiếu về việc nâng cấp và quản lý nền tảng. Giống như các hệ sinh thái khác, những người nắm giữ lớn hơn sẽ có nhiều quyền biểu quyết hơn. Skyrim không thu được bất kỳ khoản phí nào từ các dịch vụ hoặc các tương tác hợp đồng.

Được xây dựng trên ETH, BSC và Polkadot: Skyrim Finance trước tiên sẽ được xây dựng trên Ethereum và Binance Smart Chain. Skyrim Finance V2 được lên kế hoạch tích hợp vào Polkadot bằng Substrate. Dự án sẽ hỗ trợ khả năng tương tác đa chuỗi DeFi.

Các sản phẩm cho sự sáng tạo

Skyrim Finance sẽ hợp tác với các nhóm phát triển khác nhau để cung cấp các sản phẩm tài chính có cấu trúc phi tập trung một cách sáng tạo.

Cấu trúc của Skyrim Finance

dTRANCHE: Fixed-rate Vaults là sản phẩm đầu tiên mà Skyrim Finance đang xây dựng.

Mục đích của dTRANCHE là đáp ứng nhu cầu tài chính hoặc sở thích rủi ro khác nhau của các nhà đầu tư. dTRANCHE có thể được triển khai với cấu trúc hai loại token cho phép các nhà đầu tư đầu tư vào hai loại fungible khác nhau, các token mang tính thú vị: SENIOR và JUNIOR. JUNIOR, được gọi là “token rủi ro”, chịu rủi ro “mặc định” (lợi suất thực tế < lợi suất kỳ vọng) trước tiên nhưng cũng nhận được lợi nhuận cao hơn. SENIOR, được gọi là “token lợi nhuận”, được token JUNIOR bảo vệ chống lại các giá trị mặc định và nhận được lợi nhuận thấp hơn. Điều này tương tự như cấu trúc đầu tư Junior / Senior thông thường.

‎Loan Market Maker gửi tài sản thế chấp để tạo hai loại token có thể thay thế là token SENIOR và token JUNIOR để đổi lấy khoản tiền gửi của họ. Các MM có thể chọn bán các token có thể thay thế để kiếm được phí bảo hiểm hoặc cung cấp tính thanh khoản trong các Uniswap pool bằng các token có thể thay thế và kiếm được phí với phần thưởng thanh khoản. Cả nhà đầu tư cấp cao và cấp dưới đều có thể chọn lãi suất với rủi ro và đòn bẩy được tùy ý mà họ muốn.

Quy trình làm việc bao gồm năm thành phần chính: Collateral Deposit/Withdraw (Deposit/Withdraw), Yield Tokenization (Invest), Vault of Yield (Vault). Yield Clearing Process (Settlement) và Liquidity Pool Reward (Pool).

 • Token SENIOR (ST) được thiết kế cho các nhà đầu tư cấp cao, những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro thấp nhưng lợi nhuận thấp.
 • Token JUNIOR (JT) được thiết kế cho các nhà đầu tư cơ sở sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao và lợi nhuận cao.
 • Token SENIOR LOAN (S-Loan) là bằng chứng cho việc mua tài sản cho vay cấp cao.
 • Token JUNIOR LOAN (J-Loan) là bằng chứng cho việc mua tài sản cho vay cấp dưới.

Tokenomic

Hệ thống token của Skyrim Finance gồm 2 loại token:

 • $SKYRIM là token tiện ích trong giao thức, đóng vai trò như phí giao thức và khuyến khích hệ thống. Nó cũng được sử dụng làm phần thưởng cho các sản phẩm sáng tạo trong tương lai và phần thưởng cho giải pháp.
 • $TRANCHE là token quản trị của giao thức. Chủ sở hữu token có thể tạo và bỏ phiếu cho các đề xuất. Dự án sẽ được quản lý bởi các cộng đồng hoàn toàn bằng cách sử dụng Quadratic Voting.

Các tiện ích của Skyrim token

 • Khai thác tính thanh khoản và phần thưởng: Các nhà tạo lập thị trường cung cấp tính thanh khoản trong các nhóm tài chính có cấu trúc sẽ được thưởng bằng token $SKYRIM.
 • Khuyến khích cho các sản phẩm sáng tạo: token $SKYRIM sẽ là động lực cho người dùng thực và người bỏ phiếu.
 • Tài trợ cho các nhà phát triển trong tương lai: token $SKYRIM sẽ được thanh toán cho các sản phẩm và giải pháp sáng tạo trong tương lai.

Phân phối token

Roadmap

Các nhà đầu tư chiến lược

Về Skyrim Finance

Website | Twitter | Telegram

Nguồn: Skyrim Finance

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Skyrim Finance

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release