polkadotPolkadot
$ 7.44
Issue Price
$0.12
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Polkadot đã sẵn sàng cho sự kiện đấu giá Parachain

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gần đúng 5 năm sau khi tầm nhìn về một heterogeneous multichain framework lần đầu tiên được phác thảo trong Whitepaper của Polkadot (hay còn gọi là Polkadot Paper), các parachain hiện đã chính thức sẵn sàng để ra mắt trên Polkadot. Polkadot hiện đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để hỗ trợ các parachain đầu tiên của hệ sinh thái, được công bố ngày hôm qua bởi những người sáng lập của Polkadot – Gavin WoodRobert Habermeier, ngay sau đó là một đề xuất cho Polkadot Council mở các cuộc đấu giá vị trí parachain đầu tiên của mạng lưới đã được đề xuất bắt đầu vào ngày 11/11/2021.

Parachain là các blockchain chuyên biệt, đa dạng kết nối với Relay chain trên Polkadot và tạo thành khía cạnh ‘đa hướng’ của kiến ​​trúc đa hướng đột phá của Polkadot. Chúng đại diện cho phần cuối cùng của công nghệ cốt lõi được nêu trong Polkadot Whitepaper và sự ra mắt của các parachain đánh dấu giai đoạn cuối cùng của quá trình ra mắt nhiều giai đoạn của Polkadot, bắt đầu vào ngày 26/5/2020 với sự ra mắt của phiên bản đầu tiên – proof-of-authority của Relay chain trên Polkadot.

Sẵn sàng về công nghệ

Phát biểu tại hội nghị Sub0 vào ngày hôm qua thay mặt cho Parity Technologies – đội ngũ kỹ sư do Web3 Foundation ủy nhiệm để xây dựng hệ sinh thái Polkadot, WoodHabermeier đã công bố quan điểm của Parity rằng họ đã giải quyết tất cả các rào cản kỹ thuật đối với việc khởi chạy parachain trên Polkadot. Họ giải thích rằng code của các parachain, đấu giá và crowdloan hiện đã sẵn sàng cho việc phát hành sản phẩm đầu tiên trên Polkadot. Các bước cần thiết cuối cùng về mặt kỹ thuật trước khi khởi chạy parachain trên Polkadot là kiểm tra toàn bộ code của Polkadot đã được hoàn thành và việc giải quyết các tranh chấp parachain đã được thực hiện.

Ngoài ra, các parachain đã hoạt động thành công trên Kusamacanary network của Polkadot, kể từ khi ra mắt Statemine vào ngày 3/6/2021. Kể từ đó, 11 cuộc đấu giá vị trí parachain đã diễn ra thành công trên Kusama, với tổng số 12 parachain đang hoạt động. Những đội ngũ parachain đã tiến hành nhiều ‘forkless‘ nâng cấp mạng và xử lý hàng triệu giao dịch. Cùng với các cuộc đấu giá parachain trên Kusama, hơn 2,4 triệu KSM đã được đóng góp vào hoạt động crowdloan bởi hơn 49 nghìn địa chỉ duy nhất, thể hiện sự tham gia đáng kể của cộng đồng vào quá trình ra mắt parachain. Thực tế là hoạt động như vậy đã diễn ra trên Kusama trong hơn bốn tháng mà không xảy ra vấn đề gì là một yếu tố quan trọng trong việc xem xét các parachain đã sẵn sàng để ra mắt trên Polkadot.

Sự sẵn sàng và hoàn thiện

Một điểm quan trọng cần lưu ý mà Habermeier đã giải thích là việc sẵn sàng cho bản phát hành sản phẩm ban đầu không có nghĩa là code đã thật sự hoàn thiện. Sự sẵn sàng có nghĩa là code của parachain đã hoàn chỉnh về tính năng, đã được kiểm tra, kiểm tra đơn vị và tích hợp, triển khai và chứng minh trên KusamaRococo, nhưng vẫn có thể chứa các lỗi chưa được khắc phục. Để thật sự hoàn thiện có nghĩa là đảm bảo code được tối ưu hóa cao, đã được thử nghiệm trong môi trường thực và ổn định. Theo Habermeier, các tối ưu hóa trong việc xây dựng bao gồm thực thi theo ngữ cảnh, điều này sẽ tăng tốc thời gian cho block, parathread, mô hình pay-as-you-go của Polkadot cho kết nối parachain; và một số tối ưu hóa mạng có hiệu suất thấp.

Do sự khác biệt giữa việc sẵn sàng và hoàn thiện về code, Parity đã đề xuất một cách tiếp cận thận trọng đối với việc triển khai parachain cho đến khi code hoàn thiện, tổng số parachain được đưa vào Polkadot không vượt quá 75% số chạy trên Kusama tại bất kỳ thời điểm nào. Và cũng cần lưu ý rằng, nếu có bất kỳ vấn đề bất ngờ và quan trọng nào phát sinh, ban quản trị Polkadot có thể cần phải tạm dừng các cuộc đấu giá cho đến khi những vấn đề đó được giải quyết.

Quy trình và lịch trình đấu giá được đề xuất bởi quản trị on-chain

Các khuyến nghị về kỹ thuật của Parity đã dọn đường cho ban quản trị Polkadot xác định lịch đấu giá ban đầu sẽ như thế nào. Ngay sau khi thông báo về sự sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho parachains, motion 118 đã được gửi lên Polkadot Council để bắt đầu đấu giá vào ngày 11/11/2021.

Theo đề xuất này, batch đầu tiên gồm 5 cuộc đấu giá sẽ diễn ra với 1 cuộc đấu giá mới mỗi tuần, với đợt 2 gồm 6 cuộc đấu giá sẽ diễn ra với 1 cuộc đấu giá mới cứ hai tuần. 5 parachain đầu tiên sẽ được chuyển đến Polkadot ở lease period 6, bắt đầu vào khoảng ngày 17/12/2021, thay vì được đưa vào ngay sau mỗi cuộc đấu giá như trên Kusama. Batch 2 gồm 6 phiên đấu giá sẽ được đưa vào lease period 7, bắt đầu vào khoảng ngày 11/3/2022. Mỗi phiên đấu giá trên Polkadot sẽ chỉ định một vị trí parachain trong tổng số 96 tuần (chia thành 8 thời gian thuê 12 tuần).

Giống với Kusama, mỗi phiên đấu giá 7 ngày trên Polkadot sẽ bao gồm 2 giai đoạn: giai đoạn bắt đầu (starting period) và giai đoạn kết thúc (ending period). Trên Polkadot, khoảng thời gian bắt đầu là 1 ngày 18 giờ và thời gian kết thúc là ~ 5 ngày. Phiên đấu giá có thể kết thúc vào bất kỳ thời điểm nào trong giai đoạn kết thúc bằng cách ứng dụng hệ thống đấu giá nến nhằm việc ngăn chặn việc ‘bắn tỉa phiên đấu giá‘ vào phút cuối để khám phá giá tốt hơn.

Những người muốn tham gia crowdloan của các dự án nên lưu ý rằng họ sẽ cần token DOT để tham gia (DOT phải được unbond và lưu ý thời gian unbond hiện tại trên Polkadot là 28 ngày). Các chức năng hướng đến người dùng như đăng ký parachain và mở crowdloan chưa được thực hiện và sẽ cần được việc quản trị Polkadot kích hoạt. Nếu quản trị trên chuỗi chấp thuận mô-đun crowdloan, các đội ngũ parachain sẽ quyết định thời điểm bắt đầu crowdloan của họ, có thể là trước hoặc sau khi bắt đầu phiên đấu giá đầu tiên.

Các cuộc đấu giá ban đầu sẽ diễn ra trên Polkadot như sau (lưu ý rằng ngày là gần đúng):

Batch 1

 • Phiên đấu giá 1: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 11/11/2021. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 13/11/2021. Thời gian cuộc đấu giá kết thúc vào ngày 18/11/2021.
 • Phiên đấu giá 2: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 18/11/2021. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 20/11/2021. Thời gian cuộc đấu giá kết thúc vào ngày 25/11/2021.
 • Phiên đấu giá 3: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 25/11/2021. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 27/11/2021. Thời gian cuộc đấu giá kết thúc vào ngày 2/12/2021.
 • Phiên đấu giá 4: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 2/12/2021. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 4/12/2021. Thời gian cuộc đấu giá kết thúc vào ngày 9/12/2021.
 • Phiên đấu giá 5: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 9/12/2021. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 11/12/2021. Thời gian cuộc đấu giá kết thúc vào ngày 16/12/ 2021.

Những dự án thắng cuộc sẽ được khởi chạy trên Polkadot từ ngày 17/12/2021 đến ngày 20/10/2023.

Batch 2

 • Phiên đấu giá 6: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 23/12/2021. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 25/12/2021. Thời gian cuộc đấu giá kết thúc vào ngày 30/12/2021.
 • Phiên đấu giá 7: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 6/1/2022. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 8/1/2022. Thời gian cuộc đấu giá kết thúc vào ngày 13/1/2022.
 • Phiên đấu giá 8: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 20/1/2022. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 22/1/2022. Thời gian cuộc đấu giá kết thúc vào ngày 27/1/2022.
 • Phiên đấu giá 9: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 3/2/2022. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 5/2/2022. Thời gian cuộc đấu giá kết thúc vào ngày 10/2/2022.
 • Phiên đấu giá 10: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 17/2/2022. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 19/2/2022. Thời gian cuộc đấu giá kết thúc vào ngày 24/2/2022.
 • Phiên đấu giá 11: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 3/3/2022. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 5/3/2022. Thời gian cuộc đấu giá kết thúc vào ngày 10/3/2022.

Những dự án thắng cuộc sẽ được khởi chạy trên Polkadot từ ngày 11/3/2022 đến ngày 12/1/2024.

Trên đây là một số thông tin của việc đấu giá Parachain trên Polkadot sắp tới, các bạn đã sẵn sàng cho sự bùng nổ của hệ sinh thái sắp tới chưa ? 

Nguồn: Polkadot.network

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

polkadotPolkadot
$ 7.44
Issue Price
$0.12
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release