Nhận phần thưởng ZLK và tham gia IYO Target Adjustment Community Poll

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vừa qua, Zenlink đã ra mắt trên MoonriverBifrost vào ngày 3/11 và bắt đầu IYO (Initial Yield Offering), chu kỳ đầu tiên của IYO sắp kết thúc, trading mining, liquidity mining, và staking trên Bifrost và Moonrvier đều đã kết thúc; trading mining trên Moonriver cũng đã kết thúc, liquidity mining và staking phải đợi đếm ngược khối kết thúc, dự kiến ​​sẽ kết thúc trong khoảng thời gian từ 21: 00–22: 00 UTC vào ngày 18 tháng 11 với tốc độ đầu ra khối hiện tại. Chu kỳ chiến dịch Invitation to Earn cùng với toàn bộ chu kỳ IYO (4 tuần) và sẽ chính thức kết thúc vào ngày 30/11.

Hiện tại người dùng có thể truy cập Zenlink DEX để nhận phần thưởng chu kỳ đầu tiên của họ. Do cơ chế của Moonriver và Bifrost khác nhau nên cách nhận phần thưởng cũng khác nhau, bài này sẽ giải thích ngắn gọn.

Cách để nhận phần thưởng chu kỳ đầu tiên

Trading Mining

  • Claim phần thưởng trên Bifrost

Phần thưởng trên Bifrost được phân phối bằng airdrop tự động và người dùng không cần claim thủ công. Tất cả phần thưởng ZLK đã được phân phối và người dùng có thể truy cập Zenlink DEX để kết nối ví của họ và kiểm tra số dư ZLK.

  • Claim phần thưởng trên Moonriver

Phần thưởng khai thác giao dịch trên Moonriver được mở để yêu cầu, người dùng có thể truy cập https://dex.zenlink.pro/#/earn/trading để kết nối với ví và nhận phần thưởng chu kỳ đầu tiên theo cách thủ công.

Liquidity Mining

  • Claim phần thưởng trên Bifrost và Moonriver

Phần thưởng Liquidity Mining trên Bifrost và Moonriver hiện đã được mở để claim, người dùng có thể truy cập https://dex.zenlink.pro/#/earn/stake để tìm mục LP farming đã kết thúc và claim phần thưởng ZLK theo cách thủ công. Xin lưu ý rằng phần thưởng Liquidity Mining trên Bifrost được xác nhận tự động bằng cách nhấp vào “Redeem”, vì vậy không cần nhấp vào nút “Claim”, vui lòng kiểm tra số dư ZLK trong ví của bạn và kiểm tra phần LP của bạn trên mục “ Pool” sau khi claim thành công.

Khi nào thể transfer ZLK?

Theo các quy tắc đã thông báo trước đó, Zenlink cần đạt được ba mục tiêu sau trong IYO trước khi ZLK cho phép chuyển giao.

  • TVL ≥ 100 triệu đô la
  • Tổng khối lượng giao dịch trong 3 ngày liên tiếp ≥ 50 triệu đô la
  • Địa chỉ sở hữu ZLK ≥ 50.000

Nhìn lại kết quả của chiến dịch IYO đầu tiên, Zenlink thực sự đã đạt được hai trong ba mục tiêu – TVL ≥ 100 triệu đô la và địa chỉ sở hữu ZLK ≥ 50.000 (vì hầu hết người dùng chưa nhận phần thưởng của họ, địa chỉ sở hữu ZLK thực sự hơn 50.000 ), vì vậy Zenlink chỉ cần đạt được mục tiêu cuối cùng: tổng khối lượng giao dịch trong 3 ngày liên tiếp ≥ 50 triệu đô la để cho phép transfer ZLK.

Tuy nhiên, với thực tế hiện tại của hệ sinh thái Polkadot và những điều chỉnh đối với các quy tắc của IYO Giai đoạn 2, mục tiêu này gần như không thể đạt được. Do đó, sau khi lắng nghe cộng đồng, nhóm đã quyết định điều chỉnh mục tiêu để cho phép chuyển ZLK càng sớm càng tốt, cũng như mở các hoạt động khoanh vùng ZLK và nuôi LP. Sau khi cân nhắc tất cả những điều này, hai lựa chọn đã được đưa ra để cộng đồng bỏ phiếu.

  • Tùy chọn 1: Thay đổi “Tổng khối lượng giao dịch trong 3 ngày liên tiếp ≥ 50 triệu đô la” thành “Tổng khối lượng giao dịch trong 3 ngày liên tiếp ≥ 10 triệu đô la”.
  • Tùy chọn 2: Thay đổi “Tổng khối lượng giao dịch trong 3 ngày liên tiếp ≥ 50 triệu đô la” thành “Tổng khối lượng DEX ≥ 400 triệu đô la” (Tổng khối lượng DEX tính đến thời điểm hiện tại là 330 triệu đô la)

Sau đó, Zenlink sẽ mở một cuộc thăm dò trên Twitter, cuộc thăm dò này sẽ mở cho tất cả các thành viên cộng đồng trong 24 giờ và bạn cũng có thể đăng đề xuất và ý tưởng của mình trong phần nhận xét để đội ngũ Zenlink xem xét.

Câu hỏi thường gặp

Q: Điều gì sẽ xảy ra sau khi ZLK cho phép transfer?

Khi ZLK được mở để chuyển, các cặp/pool thanh khoản liên quan đến ZLK trước tiên sẽ được kích hoạt thông qua chương trình Bootstrap và người dùng có thể tham gia vào Bootstrap để giúp ZLK hoàn thành mục tiêu của mình. khi Bootstrap được hoàn tất thành công, người dùng có thể giao dịch ZLK trong Zenlink DEX.

Q: Sẽ có staking and LP farming ZLK chứ?

Có, việc staking ZLK và LP farming LP sẽ được triển khai lần lượt sau khi mở transfer ZLK, thông tin chi tiết sẽ được tiết lộ sau.

Q: Có bất kỳ điều chỉnh nào đối với các quy tắc của chu kỳ thứ 2 của IYO không?

Sau khi tổng hợp các vấn đề được phát hiện trong chu kỳ 1 của hoạt động IYO, Zenlink đã điều chỉnh các quy tắc của chu kỳ 2 của hoạt động IYO cho phù hợp, bạn có thể kiểm tra chi tiết tại đây: https://medium.com/zenlinkpro/announcement-of- quy tắc-điều chỉnh-cho-chu kỳ thứ 2-của-zenlink-iyo-2f27b80996f8

Nguồn: Zenlink

Về Zenlink

Zenlink là một giao thức DEX cross-chain cơ bản dựa trên Polkadot và cam kết trở thành trung tâm tổng hợp DEX của Polkadot. Bằng cách truy cập giao thức DEX cross-chain tối ưu, mở và phổ biến trên Substrate, Giao thức Zenlink DEX cho phép tất cả các parachain xây dựng DEX và thực hiện chia sẻ thanh khoản chỉ bằng một cú nhấp chuột. Giao thức Zenlink DEX bao gồm các Mô-đun, WSAM và EVM linh hoạt và có khả năng thích ứng, cho phép các thành phần có thể tùy chỉnh và tương tác với các mô-đun DeFi khác nhau.

Website | TwitterGithub | Telegram EN | Announcements Channel

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại