Nghiên cứu trường hợp điển hình: Xây dựng các cặp giao dịch chéo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nghiên cứu trường hợp điển hình: Xây dựng các cặp giao dịch chéo
Làm sao để sử dụng các vị thế Long và Short nhằm giao dịch các cặp không tồn tại?
Binance Research (Etienne)
28/02/2020
————————————————-*** ————————————————

Các nền tảng giao dịch tiền mã hoá (ví dụ: Binance) cho phép các nhà đầu tư trong thị trường tham gia vào giao dịch đòn bẩy, cùng với khả năng đặt các lệnh có mức độ rủi ro Long và Short trên các tài sản.

Thông qua sự kết hợp của các vị thế Long và Short, các cặp giao dịch chéo sẽ được tạo ra. Đối với báo cáo này, một vị thế giao dịch chéo được xác định là:

“Một vị thế, dù Long hay Short, trên một cặp giao dịch không có sẵn để giao dịch trên thị trường giao ngay. Nó có thể được tạo bằng cách mua hoặc bán các công cụ tài chính cơ bản và các công cụ phái sinh khác.”

Trong báo cáo ngắn này, chúng tôi kiểm tra cách xây dựng mức độ rủi ro chéo cho các cặp giao dịch không tồn tại, với việc sử dụng giao dịch ký quỹ và Binance Futures, dựa trên ví dụ về một cặp chéo ONT/NEO, tức là một cặp không có sẵn trên Binance.com

1. Xây dựng vị thế giao dịch chéo

Trong thị trường giao ngay, người dùng có thể mở các vị thế liên quan đến tài sản báo giá và tài sản cơ sở.

Ở cấp độ cơ bản, giao dịch sẽ có lợi nhuận nếu giá trị của tài sản mua tăng tương đối với giá trị của tài sản được sử dụng để mua nó. Giả sử B là tài sản cơ sở và Q là tài sản báo giá, có ba trường hợp sẽ dẫn đến giao dịch có lợi nhuận:

 • B tăng theo giá USD, Q tăng theo giá USD, với B tăng nhanh hơn.
 • B tăng theo giá USD, Q giảm theo giá USD.
 • B giảm theo giá USD, Q giảm theo giá USD, với Q giảm nhanh hơn

Chẳng hạn, người dùng giao dịch cặp ONT/USDT có thể đặt lệnh Long tương đối với USDT hoặc Short so với USDT (thông qua việc cho vay). Nhà giao dịch cũng có thể xây dựng một vị thế tương tự như với cặp BTC (trên cặp ONT/BTC). 

Tuy nhiên, người dùng sẽ không thể giao dịch một cặp giao ngay như ONT/NEO trừ khi nó được niêm yết trên sàn giao dịch.

Biểu đồ 1 – Ví dụ về giá cặp giao dịch chéo ONT/NEO từ 16/10/2019 (tài sản cơ sở là NEO).

Biểu đồ 1 - Ví dụ về giá cặp giao dịch chéo ONT/NEO từ 16/10/2019 (tài sản cơ sở là NEO).
Nguồn: Binance Research, Binance.com.

Cả giao dịch ký quỹ và sử dụng các công cụ phái sinh đều cho phép tất cả những người tham gia thị trường giao dịch các cặp chéo.

1.1 Sử dụng giao dịch ký quỹ

Một trong những giải pháp chính là việc sử dụng giao dịch ký quỹ thông qua việc vay mượn tài sản. Cụ thể, một nhà giao dịch muốn đặt lệnh Long để nâng mức độ rủi ro với cặp ONT/NEO có thể thực hiện các bước sau.

Trường hợp 1: nhà giao dịch sở hữu USDT làm tài sản thế chấp

 • Vay tài sản để short: vay NEO bằng việc thế chấp USDT.
 • Bán tài sản này cho đồng tiền báo giá: bán NEO ra USDT.
 • Long tài sản với đồng tiền báo giá: mua ONT bằng USDT.

Trường hợp 2: nhà giao dịch sở hữu NEO làm tài sản thế chấp

 • Vay đồng tiền báo giá: vay USDT bằng việc thế chấp đồng NEO.
 • Long tài sản bằng đồng tiền báo giá: mua ONT bằng USDT.

Để thoát khỏi vị thế này (tức hoàn thành giao dịch), các nhà giao dịch chỉ đơn giản đảo ngược các giao dịch. Chẳng hạn, trong trường hợp 2, nhà giao dịch sẽ bán ONT ra USDT và sau đó sẽ trả lại USDT (trừ tiền lãi) để mở khóa tài sản thế chấp của mình (ví dụ: NEO). 

Ngoài ra, lãi vay cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch và yêu cầu tái cân bằng vị thế.

1.2 Sử dụng các công cụ phái sinh

Với các công cụ phái sinh tiền mã hoá, thường sẽ nảy sinh cơ hội để giao dịch các cặp chéo. Cụ thể, đã có thể mở các vị thế, thanh toán bằng tài sản thứ ba (ví dụ: USDT), trên các cặp không tồn tại. 

Ví dụ, nhà giao dịch nhận ra PnL (chỉ số lợi nhuận và thua lỗ của mình) bằng USDT có thể giao dịch giá ONT so với NEO. 

Về mặt thông thường, một vị thế chéo sẽ được mở với hai giao dịch đồng thời:

 • Bán hợp đồng NEO/USDT
 • Mua hợp đồng ONT/USDT có giá trị tương đương USD với hợp đồng đã bán.

Tuy nhiên, vị thế này sẽ cần phải được theo dõi liên tục: nhờ vào tỷ lệ tài trợ được trả hoặc nhận mỗi 8 giờ; nó sẽ được yêu cầu để cân bằng của giao dịch. 

Cuối cùng, người giao dịch muốn hoàn thành giao dịch chéo của mình sẽ cần phải đảo ngược các giao dịch ban đầu. Trong ví dụ của chúng tôi, anh ta sẽ đồng thời mua hợp đồng NEO/USDT và bán hợp đồng ONT/USDT.

2. Lợi ích, hạn chế và rủi ro

Nhìn chung, việc sử dụng mức độ rủi ro chéo dự kiến ​​sẽ mang lại lợi ích mới, chẳng hạn như:

 • Hiệu quả giá cao hơn trên thị trường: giúp các nhà giao dịch dễ dàng nắm giữ các vị thế dựa trên chiến lược của họ, tức là, làm tăng hiệu suất của thị trường, thông qua sự kết hợp giữa các quan điểm giảm/tăng so với một cặp hai tài sản.
 • Cơ hội giao dịch bổ sung: từ quan điểm của người dùng, rõ ràng rằng sự kết hợp của các vị thế Long & Short cho phép các nhà giao dịch trung lập với thị trường. Vì các loại tiền mã hoá thường hiển thị các mối tương quan cao, điều này sẽ ngăn chặn một lần đặt cược định hướng duy nhất đối với thị trường.
 • Lợi nhuận và thua lỗ có thể được nhận ra bằng loại tiền thanh toán: nhà giao dịch có thể đặt cược vào sự thay đổi giá của hai tài sản trong khi thực hiện các khoản lãi và lỗ bằng một loại tiền tệ (ví dụ: USDT).

Tuy nhiên, các vị trí chéo cũng đưa ra các rủi ro và ràng buộc bổ sung như:

 • Phí bổ sung (so với giao dịch giao ngay thông thường):

+ Với các hợp đồng vĩnh viễn: vì vị thế này bao gồm gấp đôi số lượng giao dịch của một vị thế bình thường, phí phải được trả hai lần. Hơn nữa, mức tài trợ có thể có khả năng dẫn đến phí bổ sung (nhưng cũng có thể là dương).

+ Với giao dịch ký quỹ: vị thế có thể liên quan đến gấp ba lần số lượng giao dịch. Hơn nữa, tiền lãi phải được trả cho các tài sản đã vay, điều này có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của chiến lược.

Tuy nhiên, giao dịch của các cặp chéo ngăn chặn việc tạo ra thị trường thanh khoản thấp, điều này sẽ dẫn đến chênh lệch cao (có khả năng cao hơn phí giao dịch rõ ràng).

 • Rủi ro thanh lý:

+ Với các hợp đồng vĩnh viễn: chặng Short của giao dịch có thể dẫn đến việc thanh lý tài khoản người dùng. Điều này được giải thích bằng việc sử dụng loại tiền thứ ba (ví dụ: USDT), đây không phải là một trong hai loại tiền tệ liên quan đến cặp chéo.

+ Với giao dịch ký quỹ: không giống như giao dịch giao ngay, có nguy cơ bị thanh lý nếu giá biến động mạnh so với vị thế đặt cược.

 • Phức tạp hơn để quản lý vị trí:

+ Với các hợp đồng vĩnh viễn: việc tái cân bằng khi thanh toán lãi suất tài trợ (~ 8 giờ) phải được xử lý thích hợp.

+ Với giao dịch ký quỹ: có một chi phí rõ ràng để duy trì các vị thế trong dài hạn, tức là, tỷ lệ vay đòi hỏi phải có sự giám sát tích cực của vị trí chéo.

3. Kết luận

Giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và giao dịch ký quỹ đã cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ các vị thế mới chưa có trước đây. 

Tuy nhiên, chiến lược giao dịch cặp chéo đòi hỏi sự hiểu biết kỹ lưỡng về các yếu tố khác nhau liên quan đến giao dịch, như rủi ro thanh lý, phí giao dịch bổ sung, tỷ lệ vay (đối với giao dịch ký quỹ) và tỷ lệ tài trợ (đối với hợp đồng vĩnh viễn). 

Với sự phát triển của các nền tảng mới (ví dụ: Binance Futures, FTX), các cơ hội giao dịch bổ sung có thể sẽ tiếp tục được thêm vào thị trường tiền mã hoá.

Nguồn: Binance Research – Dịch và biên tập bởi Syndicator Team
Group giao lưu và thảo luận: https://www.fb.com/groups/BinanciansVietnam

Tác giả

S'Mann

S'Mann

Founder & CEO @Syndicator

Theo dõi Syndicator tại