idiaImpossible Finance Launchpad
$ 0.076644
Issue Price
$0.075
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Impossible Finance IDO – Chào bán Token IDIA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Impossible Finance là một nền tảng Incubator, Launchpad và Swap đa chuỗi. Impossible Finance sử dụng các giao thức tài chính phi tập trung để cung cấp cho tất cả mọi người quyền truy cập như nhau vào các sản phẩm tài chính mà trước đây chỉ có sẵn cho các tổ chức và một số cá nhân.

Mới đây, Impossibe vừa thông báo về việc chuẩn bị khởi chạy dự án đầu tiên trên Impossible Launchpad – Impossible Decentralized Incubator Access (IDIA). Sự kiện IDO token IDIA sẽ được bắt đầu vào ngày 10/8.

Thông tin chi tiết của đợt mở bán token

 • Tên Token: Impossible Decentralized Incubator Access ($IDIA).
 • Launchpad Sale Hard Cap: Không dưới 240.000 USD*.
 • Hard Cap cho mỗi người dùng: 10.000 USD.
 • Tổng cung: 1.000.000.000 IDIA.
 • Token phân bổ cho Impossible Launchpad: 4.000.000 IDIA * (0,4% Tổng cung).
 • Giá token: 1 IDIA = 0,075 USD (BUSD) (Giảm giá Impossible 25%).
 • Giá niêm yết: TBD – Không dưới 0,10 USD (BUSD).
 • Cách thức bán: Staking Subscription.
 • Lĩnh vực: Impossible Finance Inaugural Track.
 • Hỗ trợ theo dõi staking: Chỉ staking IF.

*Trong trường hợp đăng ký vượt mức cho phép, Impossible có quyền điều chỉnh hardcap để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng.

Việc bán token IDIA sẽ tuân theo cách thức đăng ký staking subscription của Impossible Launchpad, theo đó, tiền stake của người dùng được tính dựa trên tỷ lệ IF họ stake và thời gian họ stake tương quan với tổng số tiền và thời gian đặt cược của toàn bộ pool, với số dư stake IF của người dùng được ghi lại bắt đầu vào lúc 12:00 PM ngày 12/8.

Để tìm hiểu thêm về Impossible Launchpad (IDIA), hãy đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về Impossible sẽ được xuất bản trong vài ngày tới. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo whitepaper của Impossible Finance.

Các mốc thời gian đáng chú ý

 • Giai đoạn chuẩn bị KYC (từ 12:00 PM 10/8 đến 12:00 PM 12/8 (GMT+7)): Trong khoảng thời gian này, người dùng có thể chuẩn bị thông tin đăng nhập của mình và KYC.
 • Giai đoạn Staking (từ 12:00 PM 12/8 đến 12:00 PM 16/8 (GMT+7)): Sau khi hoàn thành KYC, stake IF vào hợp đồng stake trên Launchpad của Impossible và hợp đồng sẽ ghi lại số dư IF đã stake của người dùng trong 4 ngày, số dư IF của người dùng sẽ được ghi lại trên chuỗi.
 • Giai đoạn mua IDIA (từ 17:00 PM 16/8 đến 17:00 PM 17/8 (GMT+7)): Đăng ký sẽ mở tại thời điểm này cho tất cả người dùng đủ điều kiện trong khoảng thời gian 24 giờ – người dùng có thể chọn mua bất kỳ số lượng IDIA nào nhỏ hơn hoặc bằng phân bổ thu được từ giai đoạn stake.
 • Giai đoạn claim (bắt đầu từ 19:00 PM 17/8 (GMT+7) trở đi): người dùng sẽ có thể claim phân bổ IDIA của bạn trên Impossible Launchpad.

Video hướng dẫn Impssible Launchpad

Cách mua Token IF

Nếu người dùng chưa có token IF cho đợt IDO IDIA, bạn có thể mua nó tại:

Các câu hỏi liên quan đến đợt mở bán token IDIA

1. $IF trong ví hoặc $IF-LP có được tính cho phân bổ của tôi không?

Không, chỉ $IF được stake theo cách thủ công trong giai đoạn Đăng ký mới được tính vào phân bổ của bạn.

2. Tôi cần phải stake $IF khi nào ?

Bạn chỉ cần stake $IF của mình trong Giai đoạn Đăng ký, sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 5:00 AM 12/8/2021 (UTC) đến 5:00 AM 16/8/2021 (UTC)

3. Phân bổ / giới hạn tối đa cho mỗi người dùng có nghĩa là gì? Con số này là bao nhiêu?

Giới hạn cứng có nghĩa là số lượng phân bổ $IDIA (và số tiền USD tương đương) tối đa mà mỗi người dùng có thể nhận được.

Nó KHÔNG có nghĩa là số lượng $IF tối đa mà bạn có thể stake.

Mức phân bổ tối đa cho mỗi người dùng là 10.000 USD.

4. Tôi có thể unstake $IF của mình trong Giai đoạn Đăng ký không?

Có, bạn có thể unstake $IF của mình ở bất kỳ giai đoạn nào của đợt bán, tuy nhiên, nếu bạn làm như vậy trong Giai đoạn Đăng ký, số lượng phân bổ của bạn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Để unstake mà không ảnh hưởng đến phân bổ của bạn, vui lòng đợi Giai đoạn phân bổ kết thúc (15:00 PM 16/8/2021 (GMT+7)), để contract kết thúc việc tính toán số lượng phân bổ của bạn.

5. Tôi không có trong whitelist, tôi có thể tham gia Token Sale không?

Có, mọi người đều có thể tham gia Token Sale bằng cách stake $IF của họ. Những người dùng trong whitelist chỉ có may mắn hơn là được đảm bảo số lượng $IDIA được phân bổ.

6. Tôi là người chiến thắng trong whitelist, tôi có thể stake $IF để nhận thêm phân bổ $IDIA không?

Có, bên cạnh số tiền được đảm bảo của bạn từ Whitelist, bạn cũng có thể stake $IF của mình và nhận được nhiều phân bổ hơn.

7. Tôi cần stake tối thiếu bao nhiêu $IF ?

Không có số lượng tối thiếu $IF cần được stake..

Tuy nhiên, việc phân bổ tỷ lệ thuận với số lượng stake của mỗi người dùng, thời gian và số lượng bạn stake càng nhiều, bạn càng nhận được nhiều phân bổ.

Nguồn: Impossible Finance

Impossible Finance Community

Website Medium | Telegram | GitHub | Twitter | Discord

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

idiaImpossible Finance Launchpad
$ 0.076644
Issue Price
$0.075
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release