impossible-financeImpossible Finance
$ 1.61
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Impossible Finance – Hướng dẫn chuyển đổi $STAX sang $IF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vào thứ năm 17/06/2021 lúc 8:00 PM (UTC+8), Impossible Finance đã phát hành hai sự kiện: Nâng cấp hợp đồng thông minh và Chuyển đổi token.

Impossible Finance công bố quá trình chuyển đổi Token

Để quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ nhất có thể, bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện chuyển đổi từ $STAX sang $IF thông qua các bước hướng dẫn chi tiết và hướng dẫn bằng video.

Video hướng dẫn

Hướng dẫn từng bước

Bước 1: Truy cập tới IF Migration Tool

Nguồn: FAQ IF

Bước 2: Kết nối ví của bạn với IF Migration Tool

Nguồn: FAQ IF

Bước 3: Unstake STAX LP Tokens

Nguồn: FAQ IF

Bước 4: Gỡ LP Token của bạn khỏi Liquidity Pools

Nguồn: FAQ IF
Nguồn: FAQ IF

Bước 5: Chuyển đổi $STAX của bạn sang $IF

Nguồn: FAQ IF

Và đó là toàn bộ quá trình, xin chúc mừng, nếu bạn đã chuyển thành công $STAX sang $IF!

Nguồn: FAQ IF

Nguồn: FAQ IF

Impossible Finance Community

Website Medium | Telegram | TelegramVN

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

impossible-financeImpossible Finance
$ 1.61
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release