impossible-financeImpossible Finance
$ 0.018899
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Hướng dẫn tạo thanh khoản, stake LP token và chuyển đổi STAX sang IF trên Impossible Finance

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dưới đây là hướng dẫn đầy đủ về cách Add Liquidity Pool, Stake LP Tokens và chuyển đổi (migrate) STAX token sang IF token do Impossible.Finance cung cấp

 

Hướng dẫn Add Liquidity Pool Impossible Finance

Bước 1: Liên kết ví của bạn với Impossible Finance

Bước 2: Chọn cặp thanh khoản và số lượng rồi nhấn “Supply”

Bước 3: Xác nhận giao dịch cả trên website lẫn trên ví của bạn

Nếu bạn thấy giao diện này, tức là bạn đã add liquidity và trao đổi thành công.

Video trực quan:

 

Hướng dẫn Stake LP Tokens

Bước 1: Kết nối ví của bạn với Impossible Finance bằng cách chọn “Connect Wallet” và “Unlock Wallet”

Bước 2: Chọn cặp token mà bạn muốn, sau đó quyết định số lượng

Bước 3: Chấp thuận giao dịch trên ví của bạn

Bạn đã stake thành công

Video trực quan:

 

Hướng dẫn chuyển đổi STAX token sang IF token (tỉ lệ 1:1)

Bước 1: Truy cập trang chủ của Impossible.Finance sau đó truy cập công cụ chuyển đổi IF

Bước 2: Kết nối ví của bạn với công cụ chuyển đổi IF

Bước 3: Unstake số lượng STAX token đang ở trong Liquidity Pool của bạn

Bước 4: Xóa LP Tokens của bạn khỏi Liquidity Pool

Bước 5: Chuyển đổi STAX token thành IF token

Nếu bạn thấy giao diện này, tức là bạn đã chuyển đổi STAX token sang IF token thành công (với tỉ lệ 1:1)

Video trực quan

Nguồn: Impossible Finance

Về Impossible Finance:

Website Medium | Telegram | GitHub | Twitter | Discord

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

impossible-financeImpossible Finance
$ 0.018899
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release