Crafting Finance

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Crafting Finance – Giao thức tài sản tổng hợp trên Polkadot

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TL;DR

 • Crafting Finance là một giao thức phát hành tài sản tổng hợp và nền tảng giao dịch hợp đồng dựa trên chuỗi hợp đồng Polkadot.
 • Các model chức năng chính của toàn bộ hệ thống là ForgeKingsman.
  • Forge là nơi tất cả các tài sản tổng hợp được tạo ra. Tài sản được tổng hợp bằng cách stake trực tiếp tài sản thế chấp trong toàn bộ hệ thống có thể được chia thành bốn loại khác nhau:
   • Stablecoin (RaftStable)
   • Tài sản tổng hợp đơn giản (Raft)
   • Trái phiếu tổng hợp (BondRaft)
   • Tài sản tổng hợp thông minh (UnivRaft)
  • Sharing Debt Pool
  • Optional Joining of SDP
  • Kingsman là sàn giao dịch hợp đồng phi tập trung sử dụng chế độ giao dịch sharing debt pool.
 • Các model quan trọng khác của hệ thống bao gồm
  • Collateral pools
  • Fee pool
  • Interest pool
  • Oracles
 • CRF là token của Crafting Finance cũng như là token quản trị, với tổng nguồn cung là 2.000.000.000 $CRF.

Crafting Finance là gì ?

Crafting Finance là một giao thức phát hành tài sản tổng hợp và nền tảng giao dịch hợp đồng dựa trên chuỗi hợp đồng Polkadot. Crafting sử dụng DOT, KSM, BTC, ETH và CRF do dự án phát hành làm tài sản thế chấp và tổng hợp bất kỳ loại tiền mã hóa hoặc tài sản ngoài chuỗi nào như cổ phiếu, trái phiếu và vàng thông qua các hợp đồng thông minh và các oracle.

Người dùng có thể tạo ra một tài sản tổng hợp nhất định, chẳng hạn như USD, bằng cách thế chấp DOT, KSM, BTC, ETH hoặc CRF, tự động trở thành một vị thế dài trong tài sản. Người dùng cũng có thể chuyển đổi tài sản đúc thành tài sản khác thông qua nền tảng giao dịch, để đạt được mục đích rút ngắn tài sản đó và khao khát tài sản khác. Các tài sản do người sử dụng tạo ra là các khoản nợ phải trả tương ứng với toàn bộ hệ thống. Tỷ lệ nợ phải trả của mỗi người dùng đã được xác định tại thời điểm thế chấp, để có thể tính toán lợi nhuận tương ứng của họ. Bởi vì mô hình nhóm tài sản thế chấp như vậy không yêu cầu đối tác, nó giải quyết hoàn hảo các vấn đề về thanh khoản và độ sâu giao dịch trong DEX.

Các model chức năng chính của toàn bộ hệ thống là Forge và Kingsman. Forge là nơi tất cả các tài sản tổng hợp được tạo ra. Kingsman là sàn giao dịch hợp đồng phi tập trung sử dụng chế độ giao dịch sharing debt pool. Các model quan trọng khác của hệ thống bao gồm collateral pools, fee pool, interest pool, và oracles.

Model chính

Forging Synthetic Assets(Forge)

Các tài sản tổng hợp được phát hành bởi toàn bộ hệ thống đều được tạo ra bởi những người dùng stake một số tài sản thế chấp nhất định. Tài sản thế chấp ban đầu bao gồm CRF, DOT, KSM, BTC và ETH, và tỷ lệ thế chấp phụ thuộc vào sự thay đổi của chính tài sản thế chấp. Trong tương lai, tỷ lệ tài sản thế chấp và tài sản thế chấp có thể được điều chỉnh thông qua quản trị của cộng đồng. Khi người dùng stake tài sản thế chấp và tạo ra tài sản tổng hợp, các khoản nợ tương ứng sẽ được tạo ra. Khi người dùng muốn mở khóa tài sản thế chấp, họ phải trả nợ, tức là người dùng phải hủy các tài sản tổng hợp đã tạo ra trước đó. 

Ví dụ: nếu người dùng muốn tạo ra một tài sản tổng hợp trị giá $100, họ cần stake tài sản thế chấp từ $150 đến $800, tùy thuộc vào tài sản thế chấp mà họ sử dụng. Tỷ lệ thế chấp tài sản của người dùng có thể so với tỷ lệ đã được quy định là phải cao nhất, nghĩa là khi giá của tài sản thế chấp giảm, tỷ lệ thế chấp có thể không đủ thì người dùng nên bổ sung tài sản thế chấp hoặc trả lại (phá hủy) một phần tài sản tổng hợp. Hệ thống quy định rằng chỉ những người dùng có tỷ lệ thế chấp tài sản lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ thế chấp quy định mới nhận được phần thưởng từ hệ thống và xem đó như là một ưu đãi. Trong tương lai, tỷ lệ tài sản thế chấp và tài sản thế chấp có thể được điều chỉnh thông qua quản trị cộng đồng. 

Tài sản được tổng hợp bằng cách trực tiếp stake tài sản thế chấp trong toàn bộ hệ thống có thể được chia thành bốn loại khác nhau: stablecoin (RaftStable), tài sản tổng hợp đơn giản (Raft), trái phiếu tổng hợp (BondRaft)tài sản tổng hợp thông minh (UnivRaft):

 • Stablecoin (RaftStable) là một phần rất quan trọng của tài sản tổng hợp, chẳng hạn như rUSD và rEuro có thể được sử dụng làm tiền tệ mệnh giá trong toàn bộ hệ thống cũng như giao dịch hợp đồng. Hơn nữa, stablecoin cũng có thể được sử dụng làm cho vay thế chấp. Người dùng có thể vay các stablecoin như rUSD và trao đổi nó thành đô la trong thế giới thực.
 • Tài sản tổng hợp đơn giản (Raft) có thể là tiền mã hóa như rBTC và rETH, các cổ phiếu rAAPL, vàng rXAU và bất kỳ tài sản thế giới thực nào.
 • Trái phiếu tổng hợp (BondRaft) là tài sản tổng hợp trả lãi do hệ thống phát hành.
 • Tài sản tổng hợp thông minh (UnivRaft) có nghĩa là người dùng có thể phát hành bất kỳ loại hợp đồng tài chính nào thông qua hệ thống này. Bằng cách này, Crafting có thể kích thích bất kỳ công cụ phái sinh tài chính nào và bao gồm cả tài sản của toàn thế giới.

Sharing Debt Pool

Khi người dùng tạo ra một số tài sản tổng hợp, tài sản có thể được đưa vào Sharing Debt Pool (SDP) và người dùng sẽ được chỉ định tỷ lệ nợ cố định là tỷ lệ giá trị tài sản tổng hợp của người dùng với giá trị của tất cả các tài sản tổng hợp trong toàn bộ hệ thống. “Cố định” có nghĩa là tỷ lệ này sẽ không thay đổi do thay đổi giá tài sản và sẽ được sử dụng để tính toán lãi và lỗ của người dùng. Tỷ lệ này sẽ chỉ thay đổi khi người dùng mới tạo tài sản mới hoặc người dùng hiện tại hủy tài sản hiện có.

Optional Joining of SDP

Do nguyên tắc của chế độ giao dịch SDP là người dùng tạo ra bất kỳ tài sản tổng hợp nào và tham gia debt pool sẽ tự động trở thành người nắm giữ tài sản lâu dài. Ngay cả khi người dùng tạo ra một loại tiền tệ ổn định, nó sẽ tự động trở thành một vị trí lâu dài trong stablecoin, gây ra tổn thất khi các tài sản khác tăng lên.Sự mất mát này gọi là là “crafting loss”. Điều này giống như một hình thức mất mát vô thường khác trong khai thác thanh khoản. Để tránh tổn thất này, Crafting cung cấp cho người dùng tùy chọn xem họ có muốn tham gia debt pool hay không. Vì vậy, người dùng có thể chọn không tham gia debt pool nếu họ không muốn chấp nhận rủi ro. Trong trường hợp này, người dùng về cơ bản có thể sử dụng hệ thống này như một nền tảng cho vay và hệ thống sẽ tính lãi đối với tài sản mà người dùng tạo ra. Lãi suất sẽ được xác định bởi quản trị cộng đồng sau này.

Để khuyến khích người dùng tham gia debt pool càng nhiều càng tốt, người dùng tham gia debt pool sẽ kiếm được tỷ lệ phần thưởng từ hệ thống.

Kingsman (Giao dịch tại Kingsman)

Kingsman là một sàn giao dịch cung cấp chuyển đổi các tài sản tổng hợp và giao dịch hợp đồng khác nhau, sử dụng chế độ giao dịch SDP. Do đặc điểm thiết kế của SDP, DEX này không yêu cầu đối tác và không có vấn đề về độ sâu giao dịch.

Tất cả các tài sản tổng hợp có thể được chuyển đổi thành các tài sản tổng hợp khác ở Kingsman, ví dụ như từ các loại tiền điện tử như rBTC, rETH và rDOT, sang ngoại hối như Euro, Yen, Nhân dân tệ và thậm chí cả vàng và các cổ phiếu khác nhau. Kingsman hỗ trợ cả long và short. Tất cả các tài sản này được tổng hợp một cách có hệ thống, không phải tài sản thực và tỷ lệ chuyển đổi của chúng được xác định bởi giá thực bên ngoài được cung cấp bởi các Oracle. Quá trình chuyển đổi này không yêu cầu đối tác và người dùng luôn có thể chuyển đổi tất cả tài sản của họ được hệ thống hỗ trợ với thanh khoản không giới hạn.

Các model khác

Debt Pool

Debt Pool là tổng tài sản tổng hợp được tạo ra bởi tất cả người dùng. Nó ghi lại hàng tồn kho theo thời gian thực của tất cả các tài sản tổng hợp trong hệ thống. Theo số lượng tài sản tổng hợp do mỗi người dùng tạo ra, Debt Pool cũng ghi lại tỷ lệ nợ của tất cả người dùng. Bất cứ khi nào một tài sản tổng hợp mới được tạo ra, tỷ lệ nợ của hệ thống phải được tính toán lại.

Fee Pool

Người dùng giao dịch hoặc chuyển đổi tài sản tổng hợp trên Kingsman sẽ phải chịu phí giao dịch. Tỷ lệ phí được đặt ở mức 0,3% và tất cả các khoản phí này đều vào nhóm phí. Và tất cả các khoản phí sẽ được chuyển đổi thành CRF bằng cách sử dụng đấu giá hoặc DEX. 40% phí sẽ được phân phối dưới dạng phần thưởng cho người dùng đáp ứng tỷ lệ thế chấp được chỉ định trong toàn bộ hệ thống và tỷ lệ phần thưởng được xác định bởi tỷ lệ nợ. 40% khác sẽ bị hủy. 20% còn lại sẽ được dành riêng cho việc bảo trì và phát triển hệ thống trong tương lai. Hệ thống quy định rằng chỉ những người dùng có tài sản thế chấp là CRF và tham gia SDP mới có thể nhận được phần thưởng, như một động lực cho chủ sở hữu CRF. Bởi vì giá thế chấp biến động, nó được quy định rằng chỉ những người dùng đáp ứng tỷ lệ thế chấp mới đủ điều kiện nhận phần thưởng.

Interest Pool

Những người chọn không tham gia SDP sẽ trả lãi cho tài sản tổng hợp của họ và lãi suất sẽ vào Interest pool. 80% lãi suất sẽ được chuyển đổi thành CRF và CRF được chuyển đổi sẽ bị hủy như một cách khác để hỗ trợ giá của token. 20% còn lại sẽ được dành riêng cho việc bảo trì và phát triển trong tương lai.

Oracle

Vì giá giao dịch hợp đồng cần phải được đọc từ các nguồn bên ngoài, oracle là một phần rất quan trọng của dự án này. Trong giai đoạn đầu, hệ thống sẽ sử dụng các oracle tập trung được cung cấp bởi nhóm dự án, và trong tương lai, Crafting sẽ giới thiệu các oracle phi tập trung an toàn hơn.

Phân phối token và Economic

Phân phối token

Crafting Finance Token: CRF

Tổng nguồn cùng: 2.000.000.000

Economic

CRF là token dự án cũng như là token quản trị. Vì vậy, trước hết, tất cả các thông số liên quan đến Crafting Finance, bao gồm tăng hoặc giảm các loại tài sản thế chấp, điều chỉnh tỷ lệ thế chấp, các loại tài sản tổng hợp, v.v., có thể được xác định bằng cách bỏ phiếu bởi chủ sở hữu CRF.

Ngoài ra, Crafting hiện có ba loại ưu đãi kinh tế cho chủ sở hữu CRF.

 1. Tất cả các token chưa phân bổ và trong tương lai được phát hành hàng năm sẽ được sử dụng làm phần thưởng tùy thuộc vào loại người dùng. Theo việc người dùng sử dụng CRF làm tài sản thế chấp và tham gia SDP, có bốn nhóm người dùng trong hệ thống.
  • Người dùng sử dụng CRF làm tài sản thế chấp và tham gia SDP sẽ kiếm được 60% các phần thưởng này.
  • Người dùng sử dụng CRF làm tài sản thế chấp nhưng không tham gia SDP sẽ kiếm được 20% các phần thưởng này.
  • Người dùng sử dụng các token khác làm tài sản thế chấp nhưng tham gia SDP sẽ kiếm được 20% các phần thưởng này.
  • Người dùng sử dụng các token khác làm tài sản thế chấp và không tham gia SDP sẽ kiếm được 0% các phần thưởng này.
 2. Các khoản phí thu được từ giao dịch tại Kingsman sẽ vào Fee Pool. Và tất cả các khoản phí sẽ được chuyển đổi thành CRF bằng cách sử dụng đấu giá hoặc DEX. 40% phí sẽ được phân phối dưới dạng phần thưởng cho người dùng đáp ứng tỷ lệ thế chấp được chỉ định trong toàn bộ hệ thống và tỷ lệ phần thưởng được xác định bởi tỷ lệ nợ. 40% khác sẽ bị phá hủy. 20% còn lại sẽ được dành riêng cho việc bảo trì và phát triển hệ thống trong tương lai. Hệ thống quy định rằng chỉ những người dùng có tài sản thế chấp là CRF và tham gia SDP mới có thể nhận được phần thưởng, như một động lực cho chủ sở hữu CRF. Bởi vì giá thế chấp biến động, nó được quy định rằng chỉ những người dùng đáp ứng tỷ lệ thế chấp mới đủ điều kiện nhận phần thưởng.
 3. Những người chọn không tham gia SDP sẽ trả lãi cho tài sản tổng hợp của họ và lãi suất sẽ vào Interest Pool. 80% lãi suất sẽ được chuyển đổi thành CRF và CRF được chuyển đổi sẽ bị phá hủy như một cách khác để hỗ trợ giá của token. 20% còn lại sẽ được dành riêng cho việc bảo trì và phát triển trong tương lai.

Roadmap

Quý 2 năm 2021

 1. Ra mắt các chức năng staking DOT và CRF, tạo tài sản tổng hợp, bao gồm rUSD, rBTC, rETH, rAAPL, rXAU, v.v.
 2. Ra mắt chức năng debt pool: Khi người dùng mới tạo ra hoặc phá hủy rUSD, tỷ lệ nợ được xác định lại và lợi nhuận của người dùng được tính toán dựa trên sự thay đổi giá tài sản.

Quý 3 năm 2021

 1. Ra mắt Kingsman phiên bản 1.0.
 2. Ra mắt chức năng fee pool: phí giao dịch được bao gồm trong nhóm phí để hoàn thành việc phân phối lợi ích của người dùng CRF.
 3. Ra mắt chức năng giao dịch trên đầu Web, cho phép người dùng tự do giao dịch các tài sản tổng hợp khác nhau. Thuận tiện cho người dùng stake CRF hoặc DOT để đúc rUSD và phá hủy rUSD. Cho phép người dùng xem tỷ lệ nợ, tổng nợ hệ thống, số dư tài sản tổng hợp cá nhân, thu nhập phần thưởng, v.v.

Quý 4 năm 2021

 1. RaftBond sẽ được sẵn sàng để phát hành và giao dịch.
 2. UnivRaft sẽ được vận hành cho các tài sản tổng hợp phổ quát, người dùng có thể sử dụng nó để phát hành tài sản thông minh.
 3. Sẽ ra mắt hệ thống oracle hoàn toàn mới có thể cung cấp cho mọi giá tài sản trên toàn thế giới.

Đội ngũ

Về Crafting Finance

Website | Twitter | Telegram

Tham khảo: Crafting Finance

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Crafting Finance

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release