Magazine

Các tạp chí được Syndicator biên tập hoặc biên dịch lại khi đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, bao gồm một loạt các chủ đề lớn trong lĩnh vực blockchain như các dự án về tiền mã hóa, kinh tế và tài chính phi tập trung, các công nghệ mới …