Cách sử dụng công cụ Trailing Stop trên Binance Futures

Cách sử dụng công cụ Trailing Stop trên Binance Futures | Syndicator
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lệnh Trailing Stop là gì?

Lệnh Trailing Stop cho phép các nhà giao dịch đặt lệnh pre-order với tỷ lệ phần trăm cụ thể so với giá thị trường khi mà thị trường dao động. Nó giúp các nhà giao dịch hạn chế thua lỗ và bảo vệ lợi nhuận khi giao dịch bắt đầu đi theo hướng bất lợi với nhà giao dịch.

Lệnh Trailing Stop di chuyển theo một tỷ lệ phần trăm xác định khi giá di chuyển thuận lợi. Nó khóa lợi nhuận bằng cách cho phép một giao dịch vẫn mở và tiếp tục sinh lãi miễn là giá đó vẫn đi theo hướng thuận lợi cho các nhà giao dịch. Lệnh Trailing Stop không di chuyển ngược lại theo hướng khác. Khi giá di chuyển theo hướng ngược lại với một tỷ lệ phần trăm xác định, điểm dừng sẽ đóng hoặc thoát giao dịch theo giá thị trường.

mceclip1.png

Lưu ý: Lệnh Trailing Stop chỉ được hỗ trợ trên phiên bản mới nhất.

Sự khác biệt giữa lệnh Trailing Stop và Stoploss

Lệnh Stoploss giúp giảm việc thua lỗ trong khi lệnh Trailing Stop khóa lợi nhuận và hạn chế thua lỗ cùng một lúc.

Lệnh Stoploss được cố định và phải được đặt lại theo cách thủ công trong khi lệnh Trailing Stop linh hoạt hơn và tự động theo dõi xu hướng giá.

Lệnh Trailing Stop hoạt động như thế nào?

Nhà giao dịch có thể đặt một lệnh Trailing Stop khi vào một vị thế ngay từ ban đầu, mặc dù việc này không phổ biến lắm. Lệnh Trailing Stop có thể được đặt dưới dạng một lệnh “chỉ giảm” với mục đích giảm hoặc đóng vị thế.

Đối với một giao dịch LONG, lệnh Trailing Stop sẽ được đặt với giá cao hơn giá vào lệnh giao dịch. Giá Trailing Stop sẽ được di chuyển dần lên theo một tỷ lệ phần trăm. Một mức giá Trailing Stop mới sẽ được hình thành khi giá tăng lên. Khi giá giảm, lệnh Trailing Stop sẽ di chuyển. Một lệnh bán sẽ được thiết lập (đưa vào sổ lệnh) nếu giá di chuyển nhiều hơn tỷ lệ hồi vốn (callback rate) được đặt từ trước, từ mức giá đỉnh của nó và đạt đến mức giá của Trailing Stop. Giao dịch sẽ được đóng lại với lệnh bán theo giá thị trường nêu trên.

Một lệnh Trailing Stop “LONG” sẽ trái ngược lại của một lệnh Trailing Stop “SHORT”.

Đối với một giao dịch SHORT, lệnh Trailing Stop sẽ được đặt với giá thấp hơn giá vào lệnh giao dịch. Giá của lệnh Trailing Stop di chuyển xuống theo một tỷ lệ phần trăm. Một mức giá Trailing Stop mới sẽ được hình thành khi giá giảm. Khi giá tăng, lệnh Trailing Stop sẽ di chuyển. Một lệnh mua sẽ được thiết lập nếu giá di chuyển nhiều hơn tỷ lệ hồi vốn được đặt từ trước mức giá đáy và đạt đến mức giá của lệnh Trailing Stop. Giao dịch sẽ được đóng lại với lệnh mua theo giá thị trường nêu trên.

 Xin lưu ý rằng có 2 điều kiện, đó là giá kích hoạt và tỷ lệ hồi vốn sẽ cần phải được thoả mãn để kích hoạt lệnh Trailing Stop và được thiết lập như một lệnh thị trường để đóng hoặc thoát lệnh giao dịch.

Cách đặt lệnh Trailing Stop?

Có 2 điều kiện cần thoả mãn để lệnh Trailing Stop được kích hoạt

-Để đặt được lệnh long của Trailing Stop cần thỏa mãn điều kiện sau:

 • Giá kích hoạt >= Giá thấp nhất
 • Tỷ lệ hồi phục >= Tỷ lệ hoàn vốn

-Để đặt được lệnh short của Trailing Stop cần thỏa mãn điều kiện sau:

 • Giá kích hoạt <= Giá cao nhất
 • Tỷ lệ hồi phục >= Tỷ lệ hoàn vốn

1. Tỷ lệ hoàn vốn (Callback Rate)

Tỷ lệ hoàn vốn xác định biên độ % biến động từ đỉnh đến giá tương ứng mức % mong muốn mà lệnh trailing stop theo dõi (VD BNB đang có đỉnh 20$, callback rate: 1% tức là khi từ đỉnh giảm 1% sẽ kích hoạt lệnh). Khoảng hoàn vốn đang có là từ 0.1% đến 5% bằng cách đặt tỷ lệ thủ công ở trong ô “Callback Rate”. Bên cạnh đó cũng có sẵn các tùy chọn nhanh là 1% 2%, để người dùng tiết kiệm thời gian hơn.

2. Giá kích hoạt (Activation Price)

Nhà giao dịch có thể điền mức giá kích hoạt mong muốn để kích hoạt lệnh Trailing Stop. Nếu như không điền mức giá kích hoạt, thì mặc định giá kích hoạt sẽ là giá thị trường (có thể là Giá cuối cùng(Last Price) hay Giá tham chiếu (Mark price) tùy theo lựa chọn loại kích hoạt). 

Để đặt lệnh LONG của Trailing Stop, giá kích hoạt phải thấp hơn giá hiện tại của thị trường. Ngược lại, giá kích hoạt phải lớn hơn giá hiện tại của thị trường để đặt lệnh bán.

Giá cao nhất / thấp nhất của thị trường phải đạt hoặc vượt mức giá kích hoạt để đáp ứng điều kiện thực hiện lệnh.

3. Loại kích hoạt (Type of Trigger)

Các nhà giao dịch có thể chọn một trong những giá cuối cùng hoặc giá tham chiếu để xem là một loại kích hoạt. Nếu các nhà giao dịch chọn Giá tham chiếu là một loại kích hoạt, khi Giá tham chiếu đạt hoặc vượt giá kích hoạt, việc Trailing Stop sẽ được kích hoạt ngay cả khi Giá cuối cùng không đạt được giá kích hoạt.

Xin lưu ý rằng Binance sử dụng Giá tham chiếu (Mark Price) làm công cụ thanh lý và để đo lường lỗ/lãi chưa thực hiện được. Giá tham chiếu nói chung là một vài số thập phân từ Giá cuối cùng. Tuy nhiên, Giá cuối cùng có thể sai lệch khá lớn và đáng kể so với Giá tham chiếu trong các biến động giá lớn. Do đó, vui lòng theo dõi chênh lệch giá giữa Giá cuối cùng và Giá tham chiếu. Bạn luôn có thể hủy lệnh bạn đã đặt và thay thế lệnh khác nếu bạn muốn thay đổi việc “Kích hoạt” từ Giá tham chiếu thành Giá cuối cùng hoặc ngược lại.

Ví dụ Cụ thể về Trailing Stop

Sau đây sẽ VD về lệnh LONG đối với cặp BNBUSDT có giá Last Price 10$

 1. Đối với việc dùng Trailing Stop để vào lệnh

Sau khi phân tích, bạn quyết định sẽ thực hiện Lệnh LONG BNB ở 9.5$. OK, đơn giản bạn có các cách sau để đặt lệnh:

Cách 1: Lệnh LIMIT: Price 9.5$ tức khi BNB xuống 9.5$ thì tự động khớp (Lưu ý: khi dùng lệnh LIMIT tức là lệnh của bạn đã đưa vào sổ lệnh OrDER BOOK)
Cách 2: Lệnh Stop-Limit:
-Trigger: 9.5$
-Price: 9,49$

Với lệnh này, khi set xong, lệnh LONG chưa đưa vào sổ lệnh, chỉ khi BNB chạm 9,5$ (lệnh này kích hoạt), một lệnh LONG tức thì ở mức 9.49$ sẽ đưa vào sổ lệnh tức thì và 99,99% sẽ khớp (0,01% còn lại không khớp vì lỡ nó lên hẳn trên 9,5$)

Cách 3: Dùng Trailing Stop như sau:

CHỌN ví trí OPEN (vì bạn dùng Trailing để vào lệnh) như ảnh

-Callback rate: 1%
-Activative: 9.5$

Giải thích như sau: Khi BNB chạm 9,5$ thì lệnh Trailing được kích hoạt. Nếu nó tăng 1% (của 9,5$) nó sẽ thực hiện lệnh LONG cho bạn ngay. Trường hơp chưa lên 1% (ví dụ lên 0,99%) mà giá vẫn xuống, thì 1% đó dời tương ứng mỗi lần đáy mới để khi đáy mới nó tăng 1% thì lệnh của bạn được thực hiện. Vậy có lợi gì khi dùng công cụ này để vào lệnh, đơn giản là lỡ có xuống sâu quá, bạn vẫn có thể khớp lệnh LONG gần với đáy mới tạo –> vậy là có lời rồi.

Đó là VD dùng Trailing Stop để vào lệnh, còn khi đã vào lệnh rồi, dùng Trailing Stop như thế nào, OK xem Ví dụ sau:

2. Đối với việc dùng Trailing Stop sau khi vào lệnh

Sau khi đã vào lệnh, Trailing Stop được hiểu nhanh là nâng stoploss lên cho các bạn để chốt lời hoặc cắt lỗ. Lấy VD ở trên, vào lệnh LONG BNB ở 9,5$, trường hợp 30 phút sau khi vào lệnh, BNB tăng lên 15$, và bạn muốn sử dụng Trailing để nâng stoploss thì cách đặt lệnh như sau:
Bạn phải đặt Trailing Stop ở ô CLOSE
Callback rate: 2%
Activative: 16$

Xong CLICK CLOSE LONG
Nghĩa là khi BNB chạm giá 16$ (giá kích hoạt mà bạn set)(không chạm 16$ sẽ không kích hoạt nhé), nếu nó giảm đi 2% (của 16%) lập tức lệnh SHORT (chốt lãi) sẽ thực hiện. Trường hợp nó không giảm về 2% (về 1,99% thì lệnh vẫn chưa thực thi nhé) mà vẫn tăng tiếp, thì 2% này lại dời lên theo đỉnh mới tạo, VD lên luôn 20$, chỉ khi nào chạm xuống 2% từ đỉnh mới, lệnh Trailing mới được thực hiện, Điều này giúp bạn tối ưu lợi nhuận khi BNB tăng mạnh.

LƯU Ý 1: Lệnh Trailing phải đáp ứng 2 điều kiện mỗi trường hợp (LONG hay SHORT) thì nó mới thực thi:
1. Chạm giá kích hoạt (Activative)
2. Callback rate: Biên độ % từ đáy hoặc đỉnh (tăng hay giảm) khớp với Call back rate mà bạn set

LƯU Ý 2: Nếu ở ô Activative bạn để trống, mặc đinh nó sẽ ghi nhận giá MARK hay LAST. Bạn có thể tuỳ chỉnh, Mark hay Last Price.

LƯU Ý 3: Để đặt lệnh LONG của Trailing Stop, giá kích hoạt phải thấp hơn giá hiện tại của thị trường. Ngược lại, giá kích hoạt phải lớn hơn giá hiện tại của thị trường để đặt lệnh bán.

ĐOẠN VD SAU TRÍCH TỪ HƯỚNG DẪN CỦA BINANCE (BẢN DỊCH NGUYÊN BẢN)

1. Lệnh bán của Trailing Stop cho một giao dịch LONG

mceclip2.png

Giá cuối cùng hiện tại của hợp đồng BTCUSDT là 10.000 USDT. Người dùng A sẽ đặt một lệnh Trailing Stop như sau:

 • Callback Rate (Tỷ lệ hồi vốn): 5%
 • Activation Price (Giá kích hoạt): 10.500 USDT
 • Trigger (Kích hoạt): Last Price (Giá cuối cùng)

Giá Trailing Stop sẽ là 9.500 USDT khi giá cuối cùng là 10.000 USDT. Nhưng khi giá tăng lên 10.500 thì khi đó giá Trailing Stop sẽ là 9.975 USDT [Giá cuối cùng * (1 – tỷ lệ hồi vốn)]

Giá Trailing Stop sẽ dừng lại khi giá của BTCUSDT giảm. Khi giá tạo đỉnh ở mức 11.000 USDT, khi đó giá Trailing Stop sẽ là 10.450 USDT. Khi giá giảm, giá của Trailing Stop cũng sẽ dừng lại. Lệnh bán sẽ được thiết lập với giá trị theo thị trường hiện tại để đóng vị thế khi giá dao đông hơn 5%, đạt và vượt mức giá Trailing Stop tại 10.450 USDT.

 • Các điều kiện cần thỏa mãn:
  • Giá kích hoạt (10.500 USDT) < Giá đỉnh (11.000 USDT)
  • Tỷ lệ hồi phục (9,09%) > Tỷ lệ hồi vốn (5%)

Lưu ý:

Tỷ lệ hồi phục = (Giá cao nhất – Giá phục hồi) / Giá cao nhất

= (11.000 – 10.000) / 11.000

= 9,09%

2. Cách đặt lệnh bán của lệnh Trailing Stop cho giao dịch LONG

Giá cuối cùng hiện tại của hợp đồng BTCUSDT là 10.500 USDT. Người dùng A sẽ đặt một lệnh Trailing Stop như sau:

 • Callback Rate: 3%
 • Activation Price: 11.000 USDT
 • Trigger: Last Price

Tình huống A – Hai điều kiện đều được thỏa mãn

Giá cuối cùng tăng mạnh từ 10.500 USDT lên 11.500 USDT (Giá cao nhất) và sau đó giảm xuống còn 11.200 USDT.

Lệnh Trailing Stop được thực hiện và lệnh bán được thiết lập theo giá thị trường vì các điều kiện được thỏa mãn như sau:

 • Giá kích hoạt (11.000 USDT) < Giá cao nhất (11.500 USDT) —> Điều kiện được thỏa mãn
 • Tỷ lệ hồi phục (2,61%) > Tỷ lệ hồi vốn (2%) —> Điều kiện được thỏa mãn

Lưu ý:
Tỷ lệ hồi phục = (Giá cao nhất – Giá phục hồi) / Giá cao nhất 
 = (11.500 – 11.200) / 11.500
 = 2,61%

Tình huống B – Chỉ thỏa mãn một trong hai điều kiện

Giá tham chiếu tăng mạnh từ 10.500 USDT lên 11.500 USDT (giá cao nhất) và sau đó giảm xuống còn 11.450 USDT. 

Lệnh Trailing Stop không được thực hiện và không có lệnh bán nào được thiết lập theo giá thị trường vì chỉ có một trong các điều kiện được thỏa mãn như sau:

 • Giá kích hoạt (11.000 USDT) < Giá cao nhất (11.500 USDT) —> Điều kiện được thỏa mãn
 • Tỷ lệ hồi phục (0,43%) < Tỷ lệ hồi vốn (2%) —> Điều kiện không được thỏa mãn

Lưu ý:
Tỷ lệ hồi phục = (Giá cao nhất – Giá phục hồi) / Giá cao nhất 
 = (11.500 – 11.450) / 11.500
 = 0,43%

3.Cách đặt lệnh mua của lệnh Trailing Stop cho giao dịch SHORT

Giá tham chiếu hiện tại của hợp đồng BTCUSDT là 10.500 USDT. Người dùng A đặt một lệnh Trailing Stop như sau:

 • Callback Rate: 3%
 • Activation Price: 10.000 USDT
 • Trigger: Giá tham chiếu (Mark Price)

Tình huống A – Cả hai điều kiện đều được thỏa mãn
Giá tham chiếu giảm mạnh từ 10.500 USDT xuống 9.500 USDT (giá thấp nhất) và sau đó tăng lên 9.800 USDT. 

Lệnh Trailing Stop được thực hiện và lệnh mua được thiết lập theo giá thị trường vì các điều kiện được thỏa mãn như sau:

 • Giá kích hoạt (10.000 USDT) > Giá thấp nhất (9.500 USDT) —> Điều kiện được thỏa mãn
 • Tỷ lệ hồi phục (3,16%) > Tỷ lệ hồi vốn (3%) —> Điều kiện được thỏa mãn

Lưu ý:
Tỷ lệ hồi phục = (Giá phục hồi – Giá thấp nhất) / Giá thấp nhất 
 = (9.800 – 9.500) / 9.500
 = 3,16%

Tình huống B – Chỉ thỏa mãn một trong hai điều kiện
Giá tham chiếu giảm mạnh từ 10.500 USDT xuống còn 9.900 USDT (giá thấp nhất) và sau đó tăng lên 9.950 USDT. 

Lệnh Trailing Stop không được thực hiện và không có lệnh mua nào được thiết lập theo giá thị trường vì chỉ có một trong hai điều kiện được thỏa mãn như sau:

 • Giá kích hoạt (10.000 USDT) > Giá thấp nhất (9.900 USDT) —> Điều kiện được thỏa mãn
 • Tỷ lệ hồi phục (0,51%) < Tỷ lệ hồi vốn (3%) —> Điều kiện không được thỏa mãn

Lưu ý:
Tỷ lệ hồi phục = (Giá phục hồi – Giá thấp nhất) / Giá thấp nhất 
 = (9.950 – 9.900) / 9.900
 = 0,51%

Nguồn: Binance – Tổng hợp và biên tập bởi Syndicator Team
Group giao lưu và thảo luận: https://www.fb.com/groups/BinanciansVietnam
Telegram Chat: https://t.me/BinanciansVN
Telegram ANN: https://t.me/BinanciansVN_ANN

Tác giả

S'Mann

S'Mann

Founder & CEO @Syndicator

Theo dõi Syndicator tại