Issue Price
$0.15
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Binance Options: tính năng Vol Option đã có trên ứng dụng di động

Binance Options: tính năng Vol Option đã có trên ứng dụng di động - Syndicator
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Binance Options là phiên bản đơn giản hoá của loại hình hợp đồng quyền chọn (options) truyền thống, được thiết kế để cải thiện trải nghiệm người dùng và hạ thấp rào cản tham gia đối với những người dùng cá nhân. Binance Options được thiết kế một cách trực quan và mang đến sự linh hoạt cho nhà đầu tư hợp đồng quyền chọn.

Binance Options được thiết kế theo quy cách hợp đồng quyền chọn kiểu Mỹ, cho phép thực hiện hợp đồng ở bất kỳ thời điểm nào trước ngày đáo hạn. Lưu ý rằng Binance Options thực hiện thanh toán bằng tiền mặt. Do đó, sẽ không có sự chuyển giao vật lý đối với tài sản cơ sở của hợp đồng.

Binance Options – phiên bản đơn giản hoá của loại hình hợp đồng quyền chọn (options) truyền thống, được thiết kế để cải thiện trải nghiệm người dùng và hạ thấp rào cản tham gia đối với những người dùng cá nhân. Đã cập nhật tính năng Vol Option trên Ứng dụng di động. Người dùng có thể cập nhật phiên bản mới nhất để trải nghiệm tính năng này: iOS App 2.20.0 hoặc Android App 1.31.0

Về Vol Option

Vol Option là tính năng tùy chọn thứ ba có sẵn trên Binance Options. Vol Option còn được gọi là Straddle, một chiến lược quyền chọn trung lập bao gồm việc đồng thời mua cả quyền chọn bán và quyền chọn mua của một tài sản cơ bản, với cùng mức giá thực hiện và thời gian. Bằng cách mua Vol Option, người dùng có thể nắm bắt được động thái của thị trường bất kể hướng nào. Người dùng có thể có cơ hội thu được lợi nhuận không giới hạn miễn là tài sản cơ bản tăng mạnh trên điểm breakeven và khoản lỗ tối đa sẽ là phí bảo hiểm trả cho các tùy chọn.

Tuy nhiên, quyền chọn mua Vol Option có phí bảo hiểm tương đối cao so với quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán, và có nguy cơ mất phí bảo hiểm nếu thị trường không biến động nhiều.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn Vol Option để biết thêm chi tiết

Thông tin thêm:

Tổng quan về Binance Options

Giới thiệu về Binance Options

Hướng dẫn giao dịch Option trên ứng dụng di động

Disclaimers

Lưu ý về phí bảo hiểm và lợi nhuận

Phí bảo hiểm đầu tiên được khấu trừ từ số dư ví Futures và chỉ sau khi lợi nhuận được tính. Trong một số trường hợp hiếm hoi, khoản khấu trừ này có thể khiến vị thế giao sau bị thanh lý. Trước khi đặt lệnh quyền chọn, vui lòng đảm bảo rằng bạn có đủ tiền ký quỹ chưa sử dụng trong ví Futures của mình. Hãy nhớ rằng để tạo ra lợi nhuận ròng từ giao dịch quyền chọn, lợi nhuận phải lớn hơn phí bảo hiểm. Lợi nhuận sẽ là bất kỳ thứ gì từ 0 đến vô cùng và phí bảo hiểm là một giá trị cố định được trả khi bắt đầu. Do đó, các tùy chọn có chi phí giảm giá cố định được trả trước và không giới hạn. Lợi nhuận ròng cho giao dịch quyền chọn của bạn là lợi nhuận – phí bảo hiểm.

Price Disclaimer

Tất cả các giao dịch được thực hiện trên thị trường theo giá thị trường. Không có gì đảm bảo rằng giá bạn nhìn thấy trên màn hình sẽ là giá chính xác mà bạn thực hiện, mặc dù nó thường rất gần. Các lệnh nhỏ hoặc lệnh thực hiện trong hành vi thị trường ‘bình thường’ sẽ luôn gần như chính xác, nhưng các lệnh lớn hoặc lệnh thực hiện trong hành vi thị trường ‘biến động’ có thể sai lệch phần nào dựa trên việc khớp lệnh.

Risk Warning

Không có gì đảm bảo rằng giao dịch mua quyền chọn của bạn sẽ có lãi sau khi khoản phí bảo hiểm đã được khấu trừ. Hầu hết các giao dịch mua quyền chọn sẽ không mang lại lợi nhuận, nhưng một số ít sẽ có lợi nhuận rất cao. Vui lòng sử dụng nó theo quyết định của riêng bạn.

Nguồn: Binance

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Issue Price
$0.15
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release