Tháng Tư 10, 2021

Cập nhật tháng 3 năm 2021 của Manta Network

Manta Network vừa công bố kết quả đạt được trong tháng 3,2021. Tâm điểm là việc đạt được mốc đầu tiên của Web3 Open Grand và hợp tác với Polkaswitch, Clover Finance, Dora Factory.