Tháng Hai 8, 2021

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)6

Topic: Inter-Chain Bridges Are Exploding Inter-Chain Bridges là cách để hai chuỗi có chủ quyền về kinh tế và đa dạng về công nghệ giao

Binance LaunchPad - SafePal (SFP) - syndicator

Binance LaunchPad – SafePal (SFP)

Key Metrics sẽ tự động cập nhật khi dữ liệu SafePal chính thức được niêm yết Historical Price Key Metrics sẽ tự động cập nhật

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 59,623.00 0.98%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,142.26 0.53%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 40.42 3.10%