Tháng Mười 19, 2020

Giới thiệu Binance Smart Chain (BSC) - Syndicator

Giới thiệu Binance Smart Chain (BSC)

Binance Smart Chain (BSC) là một blockchain chạy song song với Binance Chain, có chức năng hợp đồng thông minh và khả năng tương thích với Máy ảo Ethereum