Tháng Mười 14, 2020

Giới thiệu MetaMask Swaps - Syndicator

Giới thiệu MetaMask Swaps

Người dùng MetaMask hiện có thể swap token trực tiếp từ ví MetaMask của mình. Tính năng Swaps sẽ tự tìm giá tốt nhất từ nhiều DEX khác nhau