Tìm hiểu Folder Protocol & Cùng nhận lên tới $200,000 FOL Tokens

Tìm hiểu Folder Protocol & Cùng nhận lên tới $200,000 FOL Tokens | Syndicator
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tìm hiểu về Folder Protocol & Làm một bài kiểm tra ngắn để sử dụng kiến thức mới của bạn.

Learn about Folder Protocol & Earn $200,000 of FOL Tokens

Người dùng CoinMarketCap có thể tìm hiểu về Folder Protocol (FOL), sau đó thực hiện một bài kiểm tra ngắn. Phần thưởng của FOL Token sẽ được phân phối ngẫu nhiên cho người dùng trong số những người hoàn thành bài kiểm tra thành công trước khi chiến dịch kết thúc.
Giải thưởng của chương trình Folder Protocol Earn lên tới $200,000 bằng FOL Tokens. Người dùng thắng cuộc sẽ nhận được $10 bằng FOL Tokens cũng như thêm giải thưởng 50 Diamonds.
Folder Protocol “Learn & Earn” sẽ bắt đầu từ 2021.08.05 (12:00 CH UTC) đến 2021.08.18 (23:59:59 PM UTC). Nếu bạn chưa học, hãy nhớ tìm hiểu về Folder Protocol để hoàn thành bài kiểm tra!
– Bài 1 : Tìm hiểu Folder Protocol

– Bài 2 : Layer-2 Solution: Solving Scalability Problem

– Bài 3 : Folkee: NFTs with IPFS and Folder Protocol

– Bài 4 : Our Vision: Strong IP-based NFTs Platform

CoinMarketCap Folder Protocol Learn & Earn Quiz

Sau khi tìm hiểu về Folder Protocol, các bạn có thể bắt đầu làm bài quiz: https://coinmarketcap.jotform.com/212138383866967

Folder Protocol “Learn & Earn” sẽ bắt đầu từ 2021.08.05 (12:00 CH UTC) đến 2021.08.18 (23:59:59 PM UTC) .‍

[Follow Folder Protocol Communities]

Folder Protocol Official Website:  https://www.folderlabs.io
Folder Protocol Telegram Group: https://t.me/folderlabs
Folder Protocol Telegram Official Channel: https://t.me/folderlabs_channel
Folder Protocol Twitter: https://twitter.com/folderlabs
Folder Protocol Medium: https://medium.com/@folderlabs
Folder Protocol Reddit: https://www.reddit.com/r/FolderlabsOfficial

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Bài viết liên quan