Subsquid

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Subsquid đẩy mạnh khả năng truy vấn dữ liệu của Interlay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Subsquid vừa mới thông báo về việc hợp tác với Interlay – một cầu nối đưa Bitcoin vào hệ sinh thái Polkadot, thông qua sự hợp tác này Hydra framework của Subsquid sẽ được sử dụng làm nền tảng cho các yêu cầu truy vấn dữ liệu của Interlay.

Trước khi tích hợp Subsquid, các node RPC của Interlay không thể hiển thị mức phản hồi cần thiết cho người dùng do thời gian truy vấn chậm khiến việc tổng hợp và phân tích dữ liệu không khả thi. Interlay ban đầu sử dụng một giải pháp tùy chỉnh để phân tích cú pháp các sự kiện và truy vấn chúng qua dữ liệu bảng điều khiển và phân tích, nhưng điều này vẫn không mang lại hiệu suất như yêu cầu.

Việc sử dụng Subsquid đã được chứng minh là một công cụ thay đổi cuộc chơi này, bởi Subsquid cung cấp quy trình phát triển mượt hơn nhiều và một API hiệu suất cao, mạnh mẽ giúp giảm đáng kể nỗ lực phát triển cần thiết. Điều này không chỉ đảm bảo rằng việc tổng hợp dữ liệu phụ trợ nhanh hơn bao giờ hết mà còn giúp các nhà phát triển Interlay có thể dành nhiều thời gian hơn cho nền tảng.

Cấu trúc nhiều lớp, dựa trên GraphQL của Subsquid cho phép lặp lại nhanh hơn, giúp Interlay dễ dàng tạo trang tổng quan mới và đưa phản hồi của người dùng đối với hoạt động. Thông tin chi tiết được gia tăng về mặt số lượng sẽ cho phép các nhà phát triển Interlay đo lường các chỉ số công khai và nhật ký hoạt động cá nhân cũng như trạng thái chung của bridge nhanh và chính xác hơn.

Interlay hiện đang thực hiện kế hoạch tiếp tục mở rộng việc sử dụng khung Hydra trong giải pháp của mình khi dự án phát triển.  Việc mở rộng như vậy kéo theo các yêu cầu về dữ liệu bổ sung cho người dùng, chẳng hạn như quản trị, lịch sử hoạt động chi tiết hơn, giám sát chi tiết hơn và phân tích bổ sung.

Nguồn: Subsquid

Về Interlay

Interlay mang đến bức tranh tương lai nơi các blockchain kết nối và tương tác liền mạch: bất kỳ ai cũng có thể sử dụng bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào trên bất kỳ blockchian nào, phi tin cậy và không có giới hạn. Interlay làm việc với Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cosmos và những đối tác khác để mở rộng khả năng tương tác, hiệu quả sử dụng vốn và tính mở rộng.

Sản phẩm hàng đầu của Interlay là interBTC – mang Bitcoin lên bất kỳ blockchain nào. Một tài sản được hỗ trợ 1:1 bằng Bitcoin, được thế chấp hoàn toàn, có thể tương tác và chống kiểm duyệt, là chứng minh bản chất miễn phí thực sự của BTC và tài chính phi tập trung. Kintsugi là network canary của họ trên Kusama – cũng chính là trung tâm đổi mới của mạng lưới Interlay.

Website | Twitter | Telegram | Discord

Subsquid Community

WebsiteTwitterDiscordTelegram

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Subsquid

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release