Sigmadex

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Giới thiệu Dynamic Automated Market Maker của Sigmadex

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TL;DR

 • Impermanent loss (tổn thất tạm thời) được các chuyên gia trong lĩnh vực tiền mã hóa coi là một cản trở cơ bản của DeFi.
 • Nếu không giải quyết được hạn chế không mong muốn này, DeFi có thể không bao giờ phát triển phổ biến trên toàn thế giới và do đó, Sigmadex đang nỗ lực giải quyết vấn đề này.
 • Tổn thất vĩnh viễn đã được giải quyết bởi Sigmadex nhờ các cơ chế và mô hình sau:
  • Implied Volatility (Biến động hàm ý)
  • Forced Rebalancing (Tái cân bằng bắt buộc)
  • Mô hình Constant Function Market Maker (CFMM)
  • Synergistic Potential (Tiềm năng cộng hưởng)
 • Bên cạnh đó, Sigmadex quy định số tiền giao dịch tối thiểu trên bất kỳ một pool thanh khoản nhằm đảm bảo rằng các hành động tiêu cực của hoạt động giao dịch dựa trên chênh lệch giá.
 • Và để ngăn chặn việc frontrunning (chạy trước), về cơ bản đây là nhiều cách khác nhau mà một tác nhân độc hại có thể kiếm lợi từ việc thay đổi hàng chờ giao dịch trên mạng, Sigmadex sẽ hạn chế phí gas.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá chính xác cách thức hoạt động của Sigmadex Protocol để chống lại việc impermanent loss (tổn thất tạm thời) và frontrunning (chạy trước) trên lĩnh vực DeFi.

Tổn thất tạm thời được các chuyên gia trong lĩnh vực tiền mã hóa coi là một cản trở cơ bản của DeFi. Nói một cách đơn giản, khi các nhà cung cấp thanh khoản (LP) cung cấp thanh khoản vào một pool, đại diện cho tỷ lệ có giá trị 1:1 của hai đồng tiền, khoản tiền ký quỹ chính của họ phụ thuộc vào sự ổn định giá giữa các đồng tiền này. Sự khác biệt của một trong hai đồng tiền này, có thể là do giá trị tăng hoặc giảm so với khoản tiền ký quỹ ban đầu trong pool, dẫn đến thu nhập của LP sẽ bị tổn thất. Đây được gọi là tổn thất tạm thời (impermanent loss), điều mà Sigmadex đang nỗ lực giải quyết.

Với những rủi ro này trong lĩnh vực DeFi này làm cho nhiều nhà đầu tư quyết định không trở thành LP, từ đó làm giảm tổng lượng thanh khoản có sẵn trong lĩnh vực này. Nếu không có thanh khoản, việc giao dịch tiền mã hóa thông qua một định dạng phi tập trung sẽ không thành công và kết quả là DeFi không bao giờ phát triển được toàn bộ tiềm năng của nó.

Sigmadex

Nếu không giải quyết được hạn chế không mong muốn này, DeFi có thể không bao giờ phát triển phổ biến trên toàn thế giới và do đó, Blockchain không bao giờ có thể đóng vai trò là hệ thống tài chính tương lai của thế giới. Trong khi nhiều người đã cân nhắc đến các lý thuyết đằng sau việc giảm bớt những rủi ro khó nhận thấy dẫn tới tổn thất tạm thời, Sigmadex tin rằng việc tạo ra hệ thống DAMM đã giải quyết được vấn đề này trên thực tế.

Tổn thất vĩnh viễn đã được giải quyết bởi Sigmadex

Đối với vô số lời hứa mơ mồ trong lĩnh vực tiền mã hóa, trên quan điểm kỹ thuật, Sigmadex mong muốn giải thích cho người dùng chính xác cách thức giải quyết các vấn đề về tổn thất tạm thời đã tồn tại lâu dài.

Như bạn có thể tưởng tượng, có rất nhiều bộ phận chuyển động trong hệ thống của Sigmadex và không có bộ phận nào trong số chúng được thiết kế đơn giản. Tuy nhiên, thông qua bài viết này, Sigmadex mong muốn giúp bất kỳ người đọc nào có thể hiểu cách thức hoạt động của cơ chế này và tác dụng của nó trong việc giảm thiểu đáng kể các tổn thất tạm thời đối với LP, mà không đòi hỏi người đọc phải có hiểu biết cơ bản về các khái niệm blockchain và DeFi nhất định để nắm bắt các nội dung này.

Implied Volatility (Biến động hàm ý)

Đầu tiên, Sigmadex sử dụng Chainlink V2 để tính toán độ biến động hàm ý của bất kỳ pool thanh khoản nào. Từ đó, họ thay đổi phí giao dịch đối với các cặp tiền hoặc từng đồng tiền riêng lẻ dựa trên mức biến động hàm ý này, có nghĩa là phí giao dịch sẽ tăng khi biến động để thúc đẩy sự ổn định của cặp tiền và sẽ thấp hơn nếu sự ổn định được duy trì.

Bằng cách sử dụng độ biến động hàm ý, thay vì độ biến động được tính toán rõ ràng, có nghĩa là Sigmadex có thể chủ động tăng phí giao dịch nhằm chống lại việc giao dịch liên tục để kiếm lợi nhuận dựa trên chênh lệch giá mua và giá bán,  thay vì phát sinh phản ứng sau khi các giao dịch này xảy ra. 

Hơn thế nữa, với việc chủ động thay đổi chi phí giao dịch, hoạt động giao dịch liên tục thực sự mang lại lợi ích cho hệ sinh thái của Sigmadex! Trên cơ sở thay đổi phí giao dịch mua / bán cho từng đồng tiền của cặp thanh khoản một cách độc lập, các nhà giao dịch dựa trên chênh lệch giá thực sự cung cấp giá trị bằng cách cân bằng cặp thanh khoản thông qua việc được khuyến khích mua / bán token đã tách biệt với mã khác.

Forced Rebalancing (Tái cân bằng bắt buộc)

Tuy nhiên, thiết lập phản ứng biến động hàm ý này chỉ là một phần nhỏ để giải quyết câu hỏi về sự tổn thất tạm thời. Phần thứ hai liên quan đến một thứ mà Sigmadex gọi là Tái cân bằng bắt buộc.

Khi nhà cung cấp thanh khoản Sigmadex rút thanh khoản của họ trước ngày kết thúc thời hạn khóa hợp đồng thông minh, họ sẽ phải trả lại một phần tiền ký quỹ thanh khoản ban đầu vào hệ sinh thái. Thanh khoản này được phân phối lại thành các hợp đồng thông minh có tỷ lệ 1:1 gắn với pool thanh khoản, còn được gọi là Pool bảo hiểm tổn thất tạm thời (Impermanent Loss Insurance Pool) nhằm cung cấp thêm số lượng cho bất kỳ token nào trong cặp giảm giá trị.

Sử dụng mô hình Constant Function Market Maker (CFMM), hình thức đánh giá tỷ giá giao dịch này từ các cặp thanh khoản riêng lẻ sẽ chống lại bất kỳ thay đổi nhanh chóng về độ biến động trong bất kỳ pool thanh khoản. Về cơ bản, mô hình này hoạt động bằng cách thúc đẩy việc giao dịch tích cực trong bất kỳ pool thanh khoản không khuyến khích các nhà giao dịch tiếp tục ở lại thị trường, vì lợi nhuận mà họ kiếm được tại đó sẽ thấp hơn nhiều so với quá trình giao dịch tích cực. Nói một cách đơn giản, nếu một người dự định giao dịch trong một pool thanh khoản BTC:ETH và đang mua ETH cho BTC, thì càng nhiều ETH được mua bằng BTC trong pool này sẽ dẫn đến số lượng ETH được mua sẽ thấp hơn, tương ứng với số lượng BTC được bán sẽ nhiều hơn để có thể giao dịch. Do đó, khi quy mô mua từ bất kỳ người mua nào tăng lên, mức độ ưa thích của giao dịch sẽ giảm (như được mô tả trong biểu đồ bên dưới).

Sigmadex

Synergistic Potential (Tiềm năng cộng hưởng)

Nhìn chung, mô hình này vừa làm giảm sự biến động một cách độc lập trong các pool thanh khoản của Sigmadex, cũng như cung cấp thêm thời gian để Chainlink V2 Implied Volatility của Sigmadex thay đổi phí giao dịch và các pool bảo hiểm tổn thất tạm thời của Sigmadex để cân bằng lại tài sản trong bất kỳ một pool thanh khoản nào.

Hai yếu tố cuối cùng cần được thảo luận, để hiểu đầy đủ về khả năng thực sự loại bỏ tổn thất tạm thời khỏi tương lai của DeFi của cấu trúc Sigmadex.

 • Đầu tiên, Sigmadex quy định số tiền giao dịch tối thiểu trên bất kỳ một pool thanh khoản nào, nhằm đảm bảo rằng các hành động tiêu cực của hoạt động giao dịch dựa trên chênh lệch giá bị cản trở nghiêm trọng và thông qua cơ chế biến động hàm ý của Sigmadex khuyến khích các nhà giao dịch chênh lệch giá cân bằng lại pool thanh khoản, các hành động tích cực của hoạt động kinh doanh chênh lệch giá vẫn có thể xảy ra với tốc độ cần thiết để chống lại tổn thất tạm thời đối với LP của Sigmadex.
 • Thứ hai, để ngăn chặn việc frontrunning (chạy trước), về cơ bản đây là nhiều cách khác nhau mà một tác nhân độc hại có thể kiếm lợi từ việc thay đổi hàng chờ giao dịch trên mạng, Sigmadex sẽ hạn chế phí gas. Hình thức Frontrunning phổ biến nhất là khi những nhà giao dịch độc hại thường sẽ tăng phí gas liên quan đến giao dịch của họ để vượt lên trước một giao dịch khác trong hàng chờ giao dịch, với nỗ lực thu lợi từ sự thay đổi này khi xếp hàng chờ giao dịch. Tuy nhiên, với giao thức của Sigmadex, việc tăng phí gas của bạn sẽ không được ưu tiên trong danh sách xếp hàng giao dịch. Nói một cách đơn giản, Frontrunning vì lợi nhuận sẽ không còn xảy ra trong network Sigmadex.

Kết luận

Như có thể thấy, có nhiều cơ chế cần hoạt động đồng bộ để ngăn ngừa tổn thất tạm thời và cuối cùng, giảm rủi ro tiền tệ đối với LP trong DeFi. Với các cơ chế đã đề cập, Sigmadex tin rằng thiết kế hệ thống của họ sẽ mở ra kỷ nguyên mới của DEX, một thời kỳ mà thu nhập thụ động có thể được nâng cao và bảo đảm. Kết quả của những đảm bảo này, nhiều nhà đầu tư trong không gian sẽ coi LP là một dự án có lợi nhuận và sẽ bơm thêm thanh khoản trong không gian. Mức độ thanh khoản cao hơn trong toàn bộ ngành công nghiệp tiền mã hóa có nghĩa là DeFi có thể chạy như dự định và thông qua việc sử dụng thành công giao thức Sigmadex Modified DAMM, blockchain có thể tiếp tục phát triển như một phương tiện tài chính mới trên toàn thế giới.

Hãy theo dõi Sigmadex để biết thêm nhiều thông tin.

Nguồn: Sigmadex

Sigmadex Community

Website | Twitter | Telegram

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Sigmadex

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release