polkadotPolkadot
$ 7.44
Issue Price
$0.12
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Hyperbridge Crowdloan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hyperbridge Nexus

Hyperbridge parachain trên Polkadot là mối liên hệ để liên lạc an toàn giữa các chain. Nó sẽ được kết nối khi ra mắt với tất cả các mạng hiện có trên mạng thử nghiệm Gargantua v2: Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, BSC và Hyperbridge Messier parachain trên Kusama. Hyperbridge được thiết kế để tận dụng nhiều “core”, có khả năng xuyên suốt nhiều lớp đồng thuận, tất cả được thống nhất bằng một token duy nhất.

Phân bổ token

Tokenomics

Token Hyperbridge, được đặt tên là NAND, rất phù hợp với tầm nhìn của đội ngũ về bộ đồng xử lý. Sẽ có nguồn cung hữu hạn 1 tỷ token NAND. Token Hyperbridge NAND sẽ KHÔNG gây lạm phát mà thay vào đó sẽ là giảm phát . Điều này là do sẽ không có ưu đãi nào được trả cho collator để sản xuất block . Chức năng chính của Hyperbridge không chỉ là tạo ra các block mà thay vào đó là chuyển tiếp các thông điệp. Người chuyển tiếp đã được yêu cầu phải chạy các nút và do đó, họ có thể tăng gấp đôi vai trò là collator thông qua Relayer Staking.
Điều quan trọng cần nhớ là Relayer có thể hoạt động mà không cần stake. Tuy nhiên, Hyperbridge sẽ cung cấp cơ chế stake để cung cấp thêm phần thưởng. Những phần thưởng này sẽ đến từ doanh thu giao thức của Hyperbridge và có thể được thanh toán cho những Relayer và “nominators” của họ, những người đã stake token NAND.
Để đủ điều kiện nhận những phần thưởng này, trước tiên Relayer phải là một phần của nhóm colator. Để được nhận vào bộ này yêu cầu tích lũy phí lớn hơn số tiền cố định trong khi relayer cho Hyperbridge. Sau khi được thừa nhận, những người cộng tác đang hoạt động sẽ được chọn ngẫu nhiên, đảm bảo mọi người chuyển tiếp đều có cơ hội công bằng để kiếm được một phần doanh thu giao thức.
Việc tích lũy giá trị token sẽ thông qua việc mua lại token được thực hiện bởi ban quản trị Hyperbridge, nơi nó có thể quyết định đốt nó hoặc chuyển hướng nó sang các nỗ lực của hệ sinh thái. Mã thông báo sẽ được sử dụng để quản trị và ra quyết định về doanh thu giao thức của Hyperbridge, nâng cấp giao thức, chi tiêu ngân quỹ, nỗ lực của hệ sinh thái và định hướng dài hạn.

Polkadot Crowdloan

Dự án đã dành 5% nguồn cung token cho những người đóng góp cho crowdloan. Quyết định này dựa trên chi phí cơ hội của việc đặt cược phần thưởng 500.000 DOT trong 2 năm với mức giá 12 USD/DOT, mang lại cho Hyperbridge mức FDV khiêm tốn là 30 triệu USD.
Những người đóng góp cho vay cộng đồng có cơ hội kiếm được hơn 50 triệu token NAND, với tỷ lệ chuyển đổi là 1 DOT = 100 NAND. Phần thưởng mã thông báo sẽ có sẵn sau khoảng thời gian 6 tháng với thời gian trao quyền tuyến tính là 18 tháng. Bạn có thể đóng góp cho khoản vay cộng đồng thông qua Biblast SALP , Nova Wallet hoặc trang cho vay cộng đồng chính thức: hyperbridge.network/crowdloan . Nếu bạn đã đóng góp vào khoản vay cộng đồng trong ba tuần hoạt động, bạn có quyền nhân đôi phần thưởng của mình. Vui lòng tham khảo phần airdrop bên dưới để biết chi tiết.

Relayers & Liquidity incentives

Dự án đã dành hơn 25% nguồn cung token làm chương trình khuyến khích cho những relayer và nhà cung cấp thanh khoản cho Gateway. Những ưu đãi này sẽ được thanh toán trong khoảng thời gian 5 năm trên mạng chính để khởi động một nhóm chuyển tiếp phi tập trung phù hợp phục vụ các ứng dụng và người dùng sử dụng Hyperbridge.

Airdrop cho những người ủng hộ sớm

Dự án đang dành thêm 5% nguồn cung token cho đợt airdrop dành cho những người ủng hộ sớm nhất của chúng tôi. Điều này bao gồm những relayer tham gia vào mạng thử nghiệm được khuyến khích của chúng tôi, những người dùng đầu tiên của Gargantua v1 & v2 và những người bỏ phiếu Aye trong đề xuất ngân quỹ đầu tiên của dự án.
Tiêu chí đủ điều kiện ban đầu
Xin lưu ý rằng tiêu chí đủ điều kiện này không được đặt ra cố định. Nó có thể thay đổi và những thay đổi này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những sửa đổi đối với tiêu chí này chỉ dựa trên quyết định của nhóm, những người có quyền thực hiện các thay đổi mà họ thấy phù hợp để đảm bảo tính hiệu quả và công bằng của quá trình phân phối.

Public Sale

Trong tương lai sẽ có cơ hội cho bất kỳ ai từ bất kỳ nơi nào trên thế giới (ngoại trừ những người sống và/hoặc là công dân Hoa Kỳ) mua token Hyperbridge NAND thông qua việc Public Sale. Các chi tiết về điều này sẽ được công bố sau.

Nguồn:Seun Lanlege

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

polkadotPolkadot
$ 7.44
Issue Price
$0.12
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release