polkadotPolkadot
$ 6.52
Issue Price
$0.12
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Cầu nối giữa Polkadot & Kusama đã được khởi chạy

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vừa mới đây Polkadot/Kusama đã thông báo cho việc ra mắt cấu nối, cho phép người dùng có thể chuyển tài sản giữa 2 mạng lưới Polkadot và Kusama.

Hiện tại, cầu nối giữa Polkadot và Kusama có thể được sử dụng thông qua phương thức Extrinsics nhưng các ví khác sẽ sớm kết hợp chuyển khoản.

Cả hai thời gian chạy của Polkadot & Kusama Asset Hub đều được thiết lập để cho phép chuyển $DOT & $KSM. Việc chuyển stablecoin cũng sẽ sớm được kích hoạt.

Các bước tiếp theo tập trung vào sau khi ra mắt

  • Tích hợp với các ví các giao dịch chuyển PAH <> KAH, làm cho việc chuyển tài sản thông qua cầu nối trở nên dễ dàng hơn
  • Thêm các parachain khác.
  • Giảm chi phí.
  • Cải tiến UX chuyển giao tài sản XCM tốt hơn về tổng thể, giúp dễ dàng gửi từ bất kỳ parachain nào ở bên này sang bất kỳ parachain nào ở phía bên kia, đồng thời chuyển qua dự trữ AssetHubs một cách minh bạch.

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

polkadotPolkadot
$ 6.52
Issue Price
$0.12
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release