CESS

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Báo cáo hàng tuần của CESS 22/8/2022 – 28/8/2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Các tin nổi bật hàng tuần

 1. Hơn 53 nút đồng thuận và 600 nút lưu trữ đã được đăng ký thành công kể từ khi phát hành CESS testnet v0.5.0 vào ngày 9 tháng 8, Không gian lưu trữ hiệu quả của testnet hiện tại đã vượt quá 11 TiB.
 2. Tiến bộ phát triển vượt bậc trong các trình miner lưu trữ, các nút đồng thuận, v.v.

Chi tiết về việc phát triển dự án:

Storage Miner Bucket

 • Đã khắc phục sự cố trong đó không gian đĩa bucket_v0.5.0 tăng lên nhưng không gian on-chain không tăng. Giao dịch không thành công do không đủ quỹ của một số node đồng thuận.
 • Đã khắc phục sự cố sau khi sử dụng lệnh update_address trong bucket_v0.5.0, lệnh trạng thái không hiển thị địa chỉ do địa chỉ không được mã hóa base58.
 • Đã thêm chức năng blacklist. Hệ thống thêm các node không đủ số dư hoặc trạng thái ngoại tuyến vào danh sách đen và danh sách đen sẽ tự động bị xóa sau 60 phút.
 • Đã phát hành cess-bucket v0.5.1 và cập nhật readme.

Scheduler

 • Đã khắc phục sự cố khiến lệnh cập nhật không thành công khi Scheduler v0.2.0 phân tích cú pháp tệp cấu hình.
 • Đã khắc phục sự cố rằng các bản ghi của Scheduler v0.2.0 không được khởi tạo, điều này đôi khi gây ra lỗi khi sử dụng lệnh đăng ký.
 • Đã khắc phục sự cố khiến các bản ghi scheduling IP cập nhật không khởi chạy được.
 • Đã khắc phục sự cố trong đó bất thường xảy ra trong quá trình đăng ký.
 • Đã khắc phục sự cố hết thời gian xác minh.
 • Đã khắc phục sự cố giao dịch không thành công trong bộ lập lịch v0.2.0 do không đủ số dư. Nó sẽ tự động thoát ra nếu số dư nhỏ hơn 2 CESS.
 • Tối ưu hóa logic bộ nhớ cache lập lịch, không còn lưu vào bộ nhớ cache của các miner offline. Thông tin mà các miner cập nhật sẽ được đồng bộ hóa và hiển thị khi có yêu cầu.
 • Đã phát hành cess-scheduler v0.2.1.
 • Đã hoàn thành hệ thống tín dụng của scheduler của các node đồng thuận, để người lập lịch trình hoạt động trong một môi trường công bằng;
 • SGX của Intel trong thư viện bằng chứng lưu trữ được kết nối với CESS.

Block Explorer

 • Đã khắc phục sự cố trình duyệt không hiển thị địa chỉ khối và làm cho nó tương thích với các chain khác.

Testnet

Tổng quan

 • Testnet CESS V0.5.0 đã được khởi chạy vào ngày 9 tháng 8. Các Storage nodes đã vượt quá 600 vào cuối tuần trước.
 • Dung lượng lưu trữ hiệu quả của toàn mạng lưới đã vượt quá 11TiB.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi xây dựng một nút, vui lòng tìm kiếm sự hỗ trợ trên CESS Discord.

Sự kiện

Sự kiện phần thưởng dành cho miner cho testnet CESS tiếp tục diễn ra khi các miner lưu trữ và đồng thuận có thể kiếm được điểm bằng cách tham gia. Điểm có thể được đổi thành các token CESS khi mainnet ra mắt. Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết.

Các hoạt động cộng đồng

Vào ngày 27 tháng 8, người đồng sáng lập CESS, Jessie Dai đã được mời tham gia sự kiện Substrate Saturday do OneBlock tổ chức. Jessie chia sẻ ý kiến của mình: mặc dù Web3 đã phát triển tốt trong thị trường tăng giá vào năm 2021, nhưng sự thịnh vượng của nó cũng bị trộn lẫn với bong bóng do tài chính hóa quá mức và cơ sở hạ tầng yếu kém. Một cơ sở hạ tầng trưởng thành và vững chắc là nền tảng cho thành công lâu dài. Các chain và dự án công cộng mới đang phát triển đang phải đối mặt với một môi trường thị trường hoàn toàn khác. Liệu động lực có thể tiếp tục hay không vẫn chưa được xác định. Ngoài ra, Jessie tin rằng với sự gia tăng tính đa dạng và phức tạp của các ứng dụng, cơ sở hạ tầng dữ liệu Web3, bao gồm cả CESS sẽ thể hiện sức sống bền bỉ và mạnh mẽ và tiếp tục thúc đẩy các khả năng cho Web3.

Nguồn: CESS

Tìm hiểu thêm về CESS

Website | Twitter | Telegram | Discord | Medium

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

CESS

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release