Tháng Một 18, 2021

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)3 - top 4 coinmarketcap - syndicator

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)3

  Web3 Foundation Hội thảo RWdC giải quyết những vấn đề xảy ra khi các giao thức phân tán (cryptographic) được triển khai trong một

Hướng dẫn Claim Blockstack (STX) từ ví Blockchain.com - hiro wallet - backup phrase - syndicator

Hướng dẫn Claim STX từ ví Blockchain.com

Sau khi hoàn thành mainnet STACK 2.0, mặc dù Blockchain.com chưa tích hợp ví Blockstack vào ví của họ, nhưng dùng có thể sử dụng nền tảng ví Hiro.so (ví lưu trữ STX) để sử dụng 100 STX. Bài viết sẽ hướng dẫn claim STX từ ví Blockchain.com

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 59,415.00 1.70%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,133.31 1.33%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 40.26 3.95%