Tháng Mười 21, 2020

A Deep Dive Into The Graph ($GRT)

The Graph là một giao thức lập chỉ mục để truy vấn các mạng như Ethereum và IPFS. Bất kỳ ai cũng có thể xây dựng và xuất bản các API mở, được gọi là subgraph, giúp dữ liệu dễ dàng truy cập.

A Deep Dive into Kusama (KSM) - Syndicator

A Deep Dive into Kusama (KSM)

Kusama là một phiên bản thử nghiệm ban đầu của Polkadot và nó tồn tại như một mạng độc lập, dùng để thử nghiệm các thay đổi trước khi áp dụng vào Polkadot

PolkaDot vs Ethereum 2.0 - Syndicator

PolkaDot vs Ethereum 2.0

Hiện nay, khi mà Ethereum đã trở thành blockchain sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều tài sản kỹ thuật số có tiếng trong