Tháng Chín 2, 2020

A Deep Dive Into Skale Network (SKL)

Mạng SKALE là một giao thức mạng blockchain linh hoạt mã nguồn mở, có thể thiết lập các sidechains nhanh chóng và dễ dàng đạt hiệu suất cao,tối ưu chi phí khởi chạy các hợp đồng thông minh

Decentr (DEC) - Your data is value | Syndicator

Decentr (DEC) – Your data is value

Dữ liệu thời điểm hiện nay đã và đang được xem như là một loại tiền tệ kiểu mới – Decentr sẽ trả lại sự