Tháng Bảy 2, 2019

Binance LaunchPad – Elrond Network

Elrond là dự án LaunchPad mới nhất trên Binance. Chúng ta có thể thấy được sự quan tâm lớn đến nhường nào, khi mà các lượt truy cập web dự án, trang thảo luận Bitcointalk…