Ternoa – Thị trường NFT trên Polkadot

Ternoa Blockchain đã ra đời để đáp ứng nhu cầu lưu trữ và truyền dữ liệu một cách an toàn, Ternoa sử dụng công nghệ hiện đại để bảo mật nội dung và kích hoạt truyền dữ liệu thích hợp.