Hướng dẫn nhận phần thưởng Moonriver Crowdloan

Moonriver (MOVR) đã hoàn thành quá trình Full Launch và phần thưởng $MOVR đã được phân phối cho những người tham gia Moonriver Crowdloan.