Hướng dẫn sử dụng Polkaswap và cách nhận phần thưởng token PSWAP

Polkaswap ra mắt trên SORA Mainnet cung cấp cầu nối 2 chiều với Ethereum và cho mọi người tạo tài sản của riêng họ, cung cấp thanh khoản và giao dịch