Giới thiệu Tiime Engine – Nền tảng trả thưởng dành cho cộng đồng của Ternoa

Ternoa, một nền tảng dịch chuyển dữ liệu phi tập trung dựa trên NFT vừa công bố Tiime Engine – Nền tảng trả thưởng dành cho cộng đồng.