Chiến lược Crowdloan của KILT

Crowdloan của KILT đã mở và người dùng có thể tham gia bằng KSM. Tổng phần thưởng cho người tham gia là 4,5 triệu KILT Coin.