Cách để có slot Parachain trên Polkadot

  Parachain bonding và chi phí Khái niệm Bonding? Đây là một quy trình mà các token bị “đóng băng” để đổi lấy một số lợi ích khác. Ví dụ: staking là một hình thức bonding mà bạn có thể nhận được phần thưởng để đổi lấy việc đảm bảo an ninh mạng. Vậy tương … Đọc tiếp Cách để có slot Parachain trên Polkadot