Ripple

Litecoin dẫn đường: Khi Bitcoin lao dốc, Altcoin tăng giá

Thị trường tiền điện tử đang ở một ngã ba quan trọng. Các loại tiền thay thế như Litecoin, Ethereum và Ripple đã và đang được đầu tư, sau đó nhảy vọt lên khi Bitcoin bắt đầu vật lộn với việc quay trở lại thị trường.