SORAMITSU phát hành ví di động Fearless cho Polkadot và Kusama

SORAMITSU đã nhận được khoản tài trợ từ Kusama Tresury để xây dựng một ứng dụng di động cho mạng Kusama: Fearless Wallet.