Syndicator Risky Portfolio

Danh mục các tài sản vốn hoá thấp, có tiềm năng tăng giá lớn, nắm giữ ngắn hạn - trung hạn

Danh mục đang hoạt động

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  11/12/2021

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  11/12/2021

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  11/12/2021

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  11/12/2021

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  11/12/2021

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  11/12/2021

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  11/12/2021

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  11/12/2021

Danh mục đã đóng

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  27/12/2020

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  25/12/2020

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  11/12/2020

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  13/11/2020

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  24/10/2020

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  03/10/2020

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  24/09/2020

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  21/09/2020