Raze Network: Giao thức ẩn danh đa chuỗi trên hệ sinh thái Polkadot

Raze Network là một hệ thống bằng chứng đối số tri thức (zero-knowledge proof) phi tín nhiệm được thiết kế đặc biệt cho tài chính phi tập trung. Mục tiêu cốt lõi của dự án này là cung cấp tính bảo mật cho người dùng đồng thời duy trì tính minh bạch và có thể kiểm tra được trên các blockchain.