Proof of History – Cơ chế đồng thuận đằng sau Solana

Proof of History (PoH) có nguồn gốc từ Proof of Stake. Với PoH người dùng có thể tạo hồ sơ lịch sử chứng minh một sự kiện đã xảy ra vào một thời giancụ thể.