OpenSwap – Trung tâm DeFi đa chuỗi trên Binance Smart Chain

OpenSwap (OSWAP) là một DeFi Hub đa chuỗi, giúp tổng hợp thanh khoản từ nhiều DEX khác, cung cấp cho người dùng mức giá và thanh khoản tốt nhất.