OpenSwap khởi chạy chiến dịch Whitelist IDO $OSWAP

OpenSwap (OSWAP) đã khởi chạy chiến dịch Whitelist, cung cấp cho người dùng cơ hội để có thể sở hữu OSWAP sớm nhất, thời gian kéo dài đến hết ngày 25/8.