Only1 – Nền tảng xã hội NFT đầu tiên trên Solana

Only1 là nền tảng xã hội đầu tiên được cung cấp bởi NFT và được xây dựng trên Solana. Với Only1, người dùng và người hâm mộ sẽ có thể đầu tư và kiếm lợi nhuận.