Only1 khởi chạy ứng dụng – Tương lai của nền kinh tế sáng tạo & Launchpad NFT

Only1 sẽ chính thức ra mắt ứng dụng của họ, là một “Patreon” trên Solana, tương lai của nền kinh tế sáng tạo & Launchpad NFT sắp bắt đầu.